River God

River God is a novel by author Wibur Smith. It tells the story of the talented eunuch slave named Taita, his life in Egypt, the flight of Taita along with the Egyptian populace from the Hyksos invasion, and their eventual return.

River God

Wilbur Smith

MacMillan

2005

Abstract

River God is a novel by author Wibur Smith. It tells the story of the talented eunuch slave named Taita, his life in Egypt, the flight of Taita along with the Egyptian populace from the Hyksos invasion, and their eventual return. The novel can be grouped together with Wilbur Smith's other books (The Seventh Scroll, Warlock, The Quest, Desert God and Pharaoh) on Ancient Egypt. It was first published in 1993, and was adapted for television alongside The Seventh Scroll as the 1999 mini-series The Seventh Scroll.

Citation

Wilbur Smith, River God, MacMillan, 2005.

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

River GodNew TOEIC Speaking coachTrau dồi và mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh theo chủ điểm
River God

New TOEIC Speaking coach

Trau dồi và mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh theo chủ điểm

QR code

River God

Content

  • Thứ Hai, 08:56 15/08/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Ring of Thieves

Thứ Hai, 08:47 15/08/2022

Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC

Thứ Hai, 08:36 15/08/2022

Rendezvous with Rama

Thứ Hai, 08:30 15/08/2022

Get it Korean Grammar 1 = 경희 한국어 문법 1

Thứ Hai, 01:25 15/08/2022

Get it Korean Writing 6 = 경희 한국어 쓰기 6

Thứ Hai, 01:09 15/08/2022

Video giới thiệu