Quản trị Marketing dịch vụ

Tài liệu khái quát về Marketing dịch vụ, nghiên cứu marketing trong doanh nghiệp dịch vụ, sản phẩm trong marketing dịch vụ, quản lý quá trình giao tiếp, chất lượng dịch vụ, quản lý con người trong marketing dịch vụ, khả năng tiếp cận dịch vụ, định giá dịch vụ, xúc tiến trong marketing dịch vụ, marketing dịch vụ Bưu chính viễn thông.

Quản trị Marketing dịch vụ

Nguyễn Thượng Thái

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

2007

Tóm tắt

Cuốn sách gồm những nội dung chính sau:
Khái quát về marketing dịch vụ. Nghiên cứu marketing trong doanh nghiệp dịch vụ. Sản phẩm trong marketing dịch vụ, Quản lý quá trình giao tiếp. Chất lượng dịch vụ, Quản lý con người trong marketing dịch vụ, Khả năng tiếp cận dịch vụ, Định giá dịch vụ, Xúc tiến trong marketing dịch vụ, Marketing dịch vụ bưu chính viễn thông, Những câu hỏi ôn tập cơ bản.

Trích dẫn

Nguyễn Thượng Thái. Quản trị Marketing dịch vụ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông, 2007

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Quản trị Marketing dịch vụGiáo trình quản trị chuỗi cung ứngBài tập Quản trị chất lượng
Quản trị Marketing dịch vụGiáo trình quản trị chuỗi cung ứngBài tập Quản trị chất lượng

Mã QR

Quản trị Marketing dịch vụ

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:12 06/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Mĩ học đại cương

Thứ Sáu, 14:08 06/05/2022

Đạo đức kinh doanh= Business Ethic

Thứ Sáu, 14:06 06/05/2022

Quản trị doanh nghiệp những kỹ năng cơ bản để thành công

Thứ Sáu, 13:56 06/05/2022

Thủy lực và máy thủy lực

Thứ Sáu, 13:45 06/05/2022

Giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Thứ Sáu, 13:36 06/05/2022

Video giới thiệu