Quản trị Marketing dịch vụ

Tài liệu khái quát về Marketing dịch vụ, nghiên cứu marketing trong doanh nghiệp dịch vụ, sản phẩm trong marketing dịch vụ, quản lý quá trình giao tiếp, chất lượng dịch vụ, quản lý con người trong marketing dịch vụ, khả năng tiếp cận dịch vụ, định giá dịch vụ, xúc tiến trong marketing dịch vụ, marketing dịch vụ Bưu chính viễn thông.

Quản trị Marketing dịch vụ

Nguyễn Thượng Thái

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

2007

Tóm tắt

Cuốn sách gồm những nội dung chính sau:
Khái quát về marketing dịch vụ. Nghiên cứu marketing trong doanh nghiệp dịch vụ. Sản phẩm trong marketing dịch vụ, Quản lý quá trình giao tiếp. Chất lượng dịch vụ, Quản lý con người trong marketing dịch vụ, Khả năng tiếp cận dịch vụ, Định giá dịch vụ, Xúc tiến trong marketing dịch vụ, Marketing dịch vụ bưu chính viễn thông, Những câu hỏi ôn tập cơ bản.

Trích dẫn

Nguyễn Thượng Thái. Quản trị Marketing dịch vụ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông, 2007

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Quản trị Marketing dịch vụGiáo trình quản trị chuỗi cung ứngBài tập Quản trị chất lượng
Quản trị Marketing dịch vụGiáo trình quản trị chuỗi cung ứngBài tập Quản trị chất lượng

Mã QR

Quản trị Marketing dịch vụ

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:12 06/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Mĩ học đại cương

Thứ Sáu, 14:08 06/05/2022

Đạo đức kinh doanh= Business Ethic

Thứ Sáu, 14:06 06/05/2022

Quản trị doanh nghiệp những kỹ năng cơ bản để thành công

Thứ Sáu, 13:56 06/05/2022

Thủy lực và máy thủy lực

Thứ Sáu, 13:45 06/05/2022

Giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Thứ Sáu, 13:36 06/05/2022