Đạo đức kinh doanh= Business Ethic

Đạo đức kinh doanh là gì? – Mạng kinh doanh trực tuyến bnet.com thì định nghĩa: "Đạo đức kinh doanh là hệ thống các nguyên tắc luân lý được áp dụng trong thế giới thương mại, chỉ dẫn các hành vi được chấp nhận trong cả chiến lược và vận hành hàng ngày của tổ chức. Phương thức hoạt động có đạo đức ngày càng trở nên cần thiết trong tìm kiếm thành công và xây dựng hình ảnh tích cực của doanh nghiệp."

Đạo đức kinh doanh= Business Ethic

Hartman, Laura P., Desjardins, Joe, Võ Thị Phương Oanh (Dịch)

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2008

Tóm tắt

Cuốn sách gồm những nội dung chính sau:

Đạo đức kinh doanh là gì? – Mạng kinh doanh trực tuyến bnet.com thì định nghĩa: "Đạo đức kinh doanh là hệ thống các nguyên tắc luân lý được áp dụng trong thế giới thương mại, chỉ dẫn các hành vi được chấp nhận trong cả chiến lược và vận hành hàng ngày của tổ chức. Phương thức hoạt động có đạo đức ngày càng trở nên cần thiết trong tìm kiếm thành công và xây dựng hình ảnh tích cực của doanh nghiệp."
Luật pháp chính là một thước đo đạo đức. Luật có thể điều chỉnh nhưng chấp hành luật là hành vi đạo đức. Bản thân thước đo đạo đức cũng vận động. Tạo ra hàng hóa tốt với giá thành thấp chưa đủ. Nhiều sản phẩm ra đời từ lao động trẻ em, săn bắt động vật, hủy hoại môi trường đã bị tẩy chay trên thị trường. Đó là vì, gốc rễ cuối cùng của đạo đức là vì lợi ích chung và vì sự tiến bộ của nhân loại. Nguồn gốc của của cải là khai thác nguồn lực bằng phương pháp văn minh, bền vững, thương mại kinh doanh, là làm ăn đạo đức.

Sứ mệnh của đại học California Miramar là cung cấp cho sinh viên trên toàn thế giới các chương trình học nhằm đem lại cho họ các kỹ năng, năng lực và học vấn ưu việt, qua đó giúp họ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm phong phú thêm vốn sống cá nhân và thúc đẩy họ có được những đóng góp quan trọng cho cộng đồng thế giới. Chúng tôi cam kết cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng và hỗ trợ các sinh viên đang tìm kiếm một hệ thống giảng dạy sử dụng những công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất trong việc truyền thụ kiến thức, giúp họ đạt được một học vị mà không phải phụ thuộc vào tiến độ, thời gian và địa điểm học tập. Tại đại học California Miramar, sinh viên không chỉ là những con số; chương trình học của chúng tôi luôn tập trung vào sinh viên. Chúng tôi tự hào là một trường đại học lấy sinh viên làm tâm điểm.

Trích dẫn

Hartman, Laura P., Desjardins, Joe, Võ Thị Phương Oanh (Dịch), Đạo đức kinh doanh= Business Ethic, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Đạo đức kinh doanh= Business EthicQuản trị kinh doanhGiáo trình kỹ năng quản trị = Management skills
Đạo đức kinh doanh= Business EthicQuản trị kinh doanhGiáo trình kỹ năng quản trị = Management skills

Mã QR

Đạo đức kinh doanh= Business Ethic

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:06 06/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Quản trị doanh nghiệp những kỹ năng cơ bản để thành công

Thứ Sáu, 13:56 06/05/2022

Thủy lực và máy thủy lực

Thứ Sáu, 13:45 06/05/2022

Giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Thứ Sáu, 13:36 06/05/2022

Tự động hóa quá trình sản xuất

Thứ Sáu, 13:27 06/05/2022

Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính

Thứ Sáu, 13:27 06/05/2022