Giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chính được biên soạn chủ yếu theo các bước công việc của quy trình một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập tiến hành, giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán là tài liệu đào tạo chính thức cho chuyên ngành kiểm toán và cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên kinh tế, cho những người làm công tác kiểm toán, những nhà nghiên cứu và bạn đọc có quan tâm.

Giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Trịnh Văn Vinh, Giang Thị Xuyến

Tài chính

2012

Tóm tắt

Nội dung gồm 4 chương có bố cục chặt chẽ được trình bày khoa học

+ Chương 1.Tiếp nhận khách hàng và ký hợp đồng kiểm toán

+ Chương 2.Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

+ Chương 3.Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính

+ Chương 4.Tổng hợp lập báo cáo kiểm toán và thư quản lý về kiểm toán báo cáo tài chính

Trích dẫn

Trịnh Văn Vinh, Giang Thị Xuyến, Giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, Tài chính, 2012

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chínhĐầu tư tài chínhGiáo trình Tài chính doanh nghiệp
Giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chínhĐầu tư tài chínhGiáo trình Tài chính doanh nghiệp

Mã QR

Giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:36 06/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Tự động hóa quá trình sản xuất

Thứ Sáu, 13:27 06/05/2022

Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính

Thứ Sáu, 13:27 06/05/2022

Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư

Thứ Sáu, 13:12 06/05/2022

Tài chính doanh nghiệp = Corporate finance

Thứ Sáu, 12:43 06/05/2022

Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính

Thứ Sáu, 11:53 06/05/2022

Video giới thiệu