Giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chính được biên soạn chủ yếu theo các bước công việc của quy trình một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập tiến hành, giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán là tài liệu đào tạo chính thức cho chuyên ngành kiểm toán và cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên kinh tế, cho những người làm công tác kiểm toán, những nhà nghiên cứu và bạn đọc có quan tâm.

Giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Trịnh Văn Vinh, Giang Thị Xuyến

Tài chính

2012

Tóm tắt

Nội dung gồm 4 chương có bố cục chặt chẽ được trình bày khoa học

+ Chương 1.Tiếp nhận khách hàng và ký hợp đồng kiểm toán

+ Chương 2.Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

+ Chương 3.Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính

+ Chương 4.Tổng hợp lập báo cáo kiểm toán và thư quản lý về kiểm toán báo cáo tài chính

Trích dẫn

Trịnh Văn Vinh, Giang Thị Xuyến, Giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, Tài chính, 2012

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chínhĐầu tư tài chínhGiáo trình Tài chính doanh nghiệp
Giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chínhĐầu tư tài chínhGiáo trình Tài chính doanh nghiệp

Mã QR

Giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:36 06/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Tự động hóa quá trình sản xuất

Thứ Sáu, 13:27 06/05/2022

Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính

Thứ Sáu, 13:27 06/05/2022

Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư

Thứ Sáu, 13:12 06/05/2022

Tài chính doanh nghiệp = Corporate finance

Thứ Sáu, 12:43 06/05/2022

Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính

Thứ Sáu, 11:53 06/05/2022