Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư

Cung cấp một cách có hệ thống từ cơ bản đến nâng cao việc phân tích chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư trên TTCK cho sinh viên các ngành kinh tế và các bạn đọc có quan tâm đến đầu tư chứng khoán. Sách được viết theo chương trình mới của UBCK nhà nước để thi lấy chứng chỉ phân tích đầu tư chứng khoán.

Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư

Bùi Kim Yến

Thống kê

2009

Tóm tắt

Nội dung được kết cấu thành 5 phần, gồm 12 chương có bố cục chặt chẽ được trình bày khoa học

sách tiền tệ

Phần 1: Phân tích chứng khoán

Chương 1: Giá trị của đồng tiền theo thời gian

Chương 2: Lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán

Chương 3: Các lý thuyết về thị trường chứng khoán và mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

Phần 2: Phân tích cổ phiếu

Chương 4: Phân tích kinh tế vĩ mô và ngành kinh tế

Chương 5: Phân tích công ty niêm yết

Chương 6: Phân tích lựa chọn cổ phiếu

Chương 7: Phân tích kỹ thuật

Phần 3: Phân tích trái phiếu

Chương 7: Phân tích lựa chọn trái phiếu

Phần 4: Phân tích chứng khoán phái sinh

Chương 9: Phân tích hợp đồng tương lai

Chương 10: Phân tích quyền chọn

Phần 5: Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư

Chương 11: Quản lý danh mục đầu tư

Chương 12: Đánh giá danh mục đầu tư

Phụ lục: Một số mẫu phân tích công ty niêm yết

Giải bài tập các chương

Trích dẫn

Bùi Kim Yến. Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư, Thống kê, 2009

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tưPhương pháp đầu tư chứng khoánThị trường chứng khoán
Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tưPhương pháp đầu tư chứng khoánThị trường chứng khoán

Mã QR

Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:12 06/05/2022