Tài chính doanh nghiệp = Corporate finance

Các quyết định tài chính tốt sẽ làm tăng giá trị cho công ty và cổ đông của nó và quyết định tài chính tồi sẽ phá hủy giá trị. Chìa khóa để nắm được toàn bộ kiến thức về tài chính doanh nghiệp hay làm thế nào để giá trị doanh nghiệp được gia tăng chính là dòng tiền (cash flows). Để tăng giá trị doanh nghiệp các công ty phải tạo ra nhiều tiền mặt hơn số tiền mà họ sử dụng.

Tài chính doanh nghiệp = Corporate finance

Ross Westerfield Jaffe

ĐH Kinh tế TPHCM

2017

Tóm tắt

Nội dung được kết cấu thành 8 phần, gồm 31 chương có bố cục chặt chẽ được trình bày khoa học

Phần I: Tổng quan

+ Chương 1:Giới thiệu về tài chính doanh nghiệp

+ Chương 2: Các báo cáo tài chính và dòng tiền

+ Chương 3: Phân tích báo cáo và các mô hình tài chính

Phần II: Định giá và hoạch định ngân sách vốn

+ Chương 4: Phương pháp định giá dòng tiền chiết khấu

+ Chương 5: Giá trị hiện tại tuần và các quy tắc đầu tư khác

+ Chương 6: Đưa ra quyết định đầu tư

+ Chương 7: Phân tích rủi ro, quyền chọ thực và hoạch định ngân sách vốn

+ Chương 8: Lãi suất và định giá trái phiếu

+ Chương 9: Định giá cổ phiếu

Phần III: Rủi ro

+ Chương 10: Rủi ro và tỷ suất sinh lợi: Những bài học lịch sử của thị trường

+ Chương 11: Tỷ suất sinh lợi và rủi ro

+ Chương 12: Một số góc nhìn khác biệt vè rủi ro và tỷ suất sinh lợi

+ Chương 13: Rủi ro, chi phí sử dụng vốn và định giá

Phần IV: Cấu trúc vốn và chính sách cổ tức

+ Chương 14: Thị trường vốn hiệu quả và những thách thức từ tài chính hành vi

+ Chương 15: Tài trợ dài hạn

+ Chương 16: Cấu trúc vốn

+ Chương 17: Cấu Trúc Vốn

+ Chương 18:Định giá và hoạch định ngân sách vốn cho công ty sử dụng nợ vay

+ Chương 19: Cổ tức và các hình thức chi trả khác

Phần V: Tài trợ dài hạn

+ Chương 20: Huy động vốn

+ Chương 21: Thuê tài sản

Phần VI: Quyền chọn, Hợp Đồng giao sau và tài chính doanh nghiệp

+ Chương 22: Quyền chọn và tài chính doanh nghiệp

+ Chương 23: Quyền chọn và tài chính doanh nghiệp

+ Chương 24: Chứng quyền và chứng khoán chuyển đổi

+ Chương 25: Công cụ phái sinh và phòng ngừa rủi ro

Phần VII: Tài chính ngắn hạn

+ Chương 26: Tài chính ngắn hạn và lập kế hoạch tài chính ngắn hạn

+ Chương 27: Quản trị tiền mặt

+ Chương 28: Quản trị tín dụng và hàng tồn kho

Phần VIII: Những chủ đề đặc biệt

+ Chương 29: Sáp nhập, mua lại và thoái vốn

+ Chương 30: Kiệt quệ tài chính

+ Chương 31: Tài chính quốc tế

Trích dẫn

Ross Westerfield Jaffe. Tài chính doanh nghiệp = Corporate finance, ĐH Kinh tế TPHCM, 2017

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Tài chính doanh nghiệp = Corporate financeTiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chínhPhương pháp đầu tư chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp = Corporate financeTiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chínhPhương pháp đầu tư chứng khoán

Mã QR

Tài chính doanh nghiệp = Corporate finance

Nội dung

  • Thứ Sáu, 12:43 06/05/2022