Contrastive linguistics: Prospects and problems

Contrastive linguistics is a practice-oriented linguistic approach that seeks to describe the differences and similarities between a pair of languages. Contrastive Linguistics, roughly defined as a subdiscipline of linguistics which is concerned with the comparison of two or more (subsystems of) languages, has long been associated primarily with language teaching.

Contrastive linguistics: Prospects and problems

Butler, J.B.

Magnum Publishing

2017

Abstract

Contrastive linguistics is a practice-oriented linguistic approach that seeks to describe the differences and similarities between a pair of languages. Contrastive Linguistics, roughly defined as a subdiscipline of linguistics which is concerned with the comparison of two or more (subsystems of) languages, has long been associated primarily with language teaching. Apart from this applied aspect, however, it also has a strong theoretical purpose, contributing to our understanding of language typology and language universals. This book features the prospects and issues of contrastive linguistics. The authors analyze the historical sources on the character of Russian statehood and the reasons for territorial expansion in the 15th – 18th centuries. The authors also analyze the functions of the Russian state as shield and bridge between Europe and Asia and its mission of preserving the balance. The book offers its analysis of the following issues: the formation of the ideology of empire as a special type of state and the Russian doctrine of autocracy; extension of territory as a geopolitical factor of Russian statehood.

Citation

Butler, J.B. Contrastive linguistics: Prospects and problems. Magnum Publishing, 2017.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

Contrastive linguistics: Prospects and problemsHow Second Languages are Learned: An Introduction Recent developments in functional discourse grammar
Contrastive linguistics: Prospects and problemsHow Second Languages are Learned: An IntroductionRecent developments in functional discourse grammar

QR code

Contrastive linguistics: Prospects and problems

Content

  • Thứ Sáu, 10:41 06/05/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Contrastive Linguistics

Thứ Sáu, 10:24 06/05/2022

Process Control: The Passive Systems Approach

Thứ Sáu, 10:22 06/05/2022

Ordinary differential equations

Thứ Sáu, 09:59 06/05/2022

An Introduction To The Use Of The Keil C51 Compiler On The 8051 Family

Thứ Sáu, 09:36 06/05/2022

How to do Discourse Analysis: A Toolkit

Thứ Sáu, 09:27 06/05/2022

Video giới thiệu