Mĩ học đại cương

Khái quát về mối quan hệ thẩm mĩ; Chủ thể thẩm mĩ; Khách thể thẩm mĩ; Nghệ thuật; Các loại hình nghệ thuật; Nghệ sĩ; Giáo dục thẩm mĩ

Mĩ học đại cương

Lê Văn Dương, Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân

Nxb. Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Cuốn Mĩ học đại cương này là công trình tập thể của các cán bộ giảng dậy bộ môn Mĩ học, Đối tượng chủ yếu mà cuốn sách hướng tới phục vụ là anh chị em sinh viên các chuyên ngành Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn ở các trường đại học. Cuốn Mĩ học đại cương gồm có tám chương do các tác giả sau đây biên soạn:

-Lê văn Dương: chương mở đầu, chương VI, chương VII

-Lê Đình Lục: Chương II, chương III, chương VIII

-Lê Hồng Vân: chương IV, chương V

Trong quá trình biên soạn nhóm tác giả đã theo sát chương trình môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Những vấn đề cơ bản nhất của lí luận mĩ học đã được cố gắng trình bày ở dạng khái quát, tinh giản cho phù hợp với tính chất một giáo trình đại cương.

Nội dung cuốn sách gồm các chương:

+ Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của mĩ học

+ Chương 2: Khái quát về mối quan hệ thẩm mĩ

+ Chương 3: Chủ thể thẫm mĩ

+ Chương 4: Khách thể thẩm mĩ

+ Chương 5: Nghệ thuật

+ Chương 6: Các loại hình nghệ thuật

+ Chương 7: Nghệ sĩ

+ Chương 8: Giáo dục thẩm mỹ.

Trích dẫn

Lê Văn Dương, Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân. Mĩ học đại cương, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành Thiết kế thời trang (7210404)

Tài liệu liên quan

Mĩ học đại cươngThiết kế thời trang nữThiết kế thời trang nam

Mĩ học đại cương

Thiết kế thời trang nữThiết kế thời trang nam

Mã QR

Mĩ học đại cương

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:08 06/05/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Đạo đức kinh doanh= Business Ethic

Thứ Sáu, 14:06 06/05/2022

Quản trị doanh nghiệp những kỹ năng cơ bản để thành công

Thứ Sáu, 13:56 06/05/2022

Thủy lực và máy thủy lực

Thứ Sáu, 13:45 06/05/2022

Giáo trình Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Thứ Sáu, 13:36 06/05/2022

Tự động hóa quá trình sản xuất

Thứ Sáu, 13:27 06/05/2022