Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM và ISO - 9000

Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM và ISO - 9000. Đây là tài liệu được đánh giá là có giá trị cung cấp nhiều kiến thức quản lý chất lượng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho việc quản trị các doanh nghiệp.

Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM và ISO - 9000

Nguyễn Quốc Cừ

Nxb. Khoa học Kỹ thuật

2000

Tóm tắt

Những kiến thức về quản lý chất lượng sản phẩm không chỉ cần thiết đối với cán bộ quản trị doanh nghiệp - hỗ trợ cho việc tổ chức , chỉ đạo, quản trị sản xuất; đối với các cán bộ kinh doanh thương mại trong công tác tổ chức vận chuyển, dự trữ, bảo quản, giao nhận, kinh doanh hàng hóa mà còn rất cần thiết đối với cán bộ chuyên ngành kế hoạch đầu tư, tài chính - ngân hành trong việc thẩm định, đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch chất lượng, tỷ lệ phế phẩm, đánh giá trình độ quản lý của doanh nghiệp để từ đó có kế hoạch đầu tư vốn thích hợp. Cuốn sách này cung cấp những kiến thức về quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và TQM. Đây là tài liệu được đánh giá là có giá trị cung cấp nhiều kiến thức quản lý chất lượng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho việc quản trị các doanh nghiệp.

Nội dung gồm 6 chương:

+ Chương 1: Khái quát về quản lý chất lượng

+ Chương 2: Chất lượng sản phẩm

+ Chương 3: Một số phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm

+ Chương 4: Tiêu chuẩn hóa Iso – 9000

+ Chương 5: Kiểm tra - đánh giá chất lượng

+ Chương 6: Quản lý chất lượng qua các giai đoạn.

Trích dẫn

Nguyễn Quốc Cừ. Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM và ISO - 9000, Nxb. Khoa học Kỹ thuật, 2000.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ dệt may (7540204)

Tài liệu liên quan

Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM và ISO - 9000Strategic marketing management casesHướng dẫn phương pháp kỹ thuật cắt may Tập 1

Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM và ISO - 9000

Strategic marketing management casesHướng dẫn phương pháp kỹ thuật cắt may Tập 1

Mã QR

Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM và ISO - 9000

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:25 27/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Nhăn đường may

Thứ Tư, 11:17 27/04/2022

Xử lý âm thanh, hình ảnh

Thứ Tư, 11:15 27/04/2022

Revisiting EFL assessment: Critical perspectives.

Thứ Tư, 11:15 27/04/2022

Kỹ thuật may cơ bản

Thứ Tư, 11:09 27/04/2022

Kỹ thuật cắt may cơ bản Tập 2

Thứ Tư, 11:01 27/04/2022

Video giới thiệu