Principles of taxation for business and investment planning

Principles of Taxation for Business and Investment Planning focuses on the role taxes play in business and investment decision, presenting the general roles of taxation and discussing its implications for all tax-paying entities before delving into a specific exception

Principles of taxation for business and investment planning

Sally M. Jones

McGraw-Hill/Irwin

2009

Abstract

Principles of Taxation for Business and Investment Planning focuses on the role taxes play in business and investment decision, presenting the general roles of taxation and discussing its implications for all tax-paying entities before delving into a specific exception. The benefit of this approach is a strong grasp of the fundamental principles informing taxation rules. This helps students comprehend the framework of the tax system, making future changes to the tax code easier to understand-no matter how many there are.

Unlike traditional introductory texts, Principles of Taxation for Business and Investment Planning downplays the technical detail that makes the study of taxation such a nightmare for business students. This text attempts to convince students that an understanding of taxation is not only relevant but critical to their success in the business world.

Citation

Sally M. Jones. Principles of taxation for business and investment planning. McGraw-Hill/Irwin, 2009

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Principles of taxation for business and investment planningGiáo trình quản trị MarketingMarketing Essentials
Principles of taxation for business and investment planningGiáo trình quản trị MarketingMarketing Essentials

QR code

Principles of taxation for business and investment planning

Content

  • Thứ Sáu, 09:05 11/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Quản trị tài chính doanh nghiệp: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và đáp án

Thứ Sáu, 08:56 11/11/2022

Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức

Thứ Sáu, 08:46 11/11/2022

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thứ Sáu, 08:43 11/11/2022

Quản trị nhân sự = Human resource management

Thứ Sáu, 08:36 11/11/2022

Quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu: Bộ công cụ phân tích và đo lường hiệu quả công việc trong thời đại số

Thứ Sáu, 08:27 11/11/2022