Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức

Thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, thay đổi diễn ra quanh ta và đó là một quy luật tất yếu của sự phát triển. Sứ mệnh của những nhà quản lý là phải nắm bắt được sự thay đổi và điểu chỉnh nó đi theo hướng có lợi của tổ chức.

Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức

Phạm Vũ Khiêm

ĐH Bách khoa HN

2018

Tóm tắt

Thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, thay đổi diễn ra quanh ta và đó là một quy luật tất yếu của sự phát triển. Sứ mệnh của những nhà quản lý là phải nắm bắt được sự thay đổi và điểu chỉnh nó đi theo hướng có lợi của tổ chức.

Cuốn sách “Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức” được xuất bản nhằm đáp ứng đúng nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp nói riêng và cũng là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu và làm chủ những thay đổi trong tổ chức nói chung. Trên cơ sở đó, các nhà quản trị hay mọi thành viên trong tổ chức, doanh nghiệp thấu hiểu những đòi hỏi trong sự đổi mới và thường xuyên, liên tục đưa ra những chiến lược, kỹ thuật, công cụ hoạch định, thực hiện việc thay đổi và phát triển tổ chức nhằm tạo ra một tổ chức sống động thích ứng tốt với môi trường thay đổi và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Trong tổ chức thì chủ thể quản lý là người tiên phong đi đầu để chuẩn bị mọi điều kiện cho quá trình thực hiện sự thay đổi của tổ chức đó. Một tổ chức thành công phải có những chủ thể quản lý sự thay đổi tuyệt vời có trách nhiệm với thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai.

Trích dẫn

Phạm Vũ Khiêm. Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức. ĐH Bách khoa HN, 2018

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Quản trị sự thay đổi trong các tổ chứcLet's close a deal : Turn contacts into paying customers for your company, product, service or causeMacro economics fifth edition
Quản trị sự thay đổi trong các tổ chứcLet's close a deal : Turn contacts into paying customers for your company, product, service or causeMacro economics fifth edition

Mã QR

Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:46 11/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thứ Sáu, 08:43 11/11/2022

Quản trị nhân sự = Human resource management

Thứ Sáu, 08:36 11/11/2022

Quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu: Bộ công cụ phân tích và đo lường hiệu quả công việc trong thời đại số

Thứ Sáu, 08:27 11/11/2022

Quản trị Marketing hiện đại: Định hướng mối quan hệ. Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các Công ty Việt Nam

Thứ Sáu, 08:20 11/11/2022

Giáo trình Giáo dục chính trị

Thứ Sáu, 08:04 11/11/2022