Quản trị tài chính doanh nghiệp: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và đáp án

Quản trị tài chính giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong quản trị kinh doanh, nó càng trở nên quan trọng hơn ở nước ta hiện nay, khi mà nền kinh tế đang thời kỳ mở cửa, hội nhập trong khu vực và quốc tế.

Quản trị tài chính doanh nghiệp: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và đáp án

Vũ Duy Hào

Giao thông vận tải

2009

Tóm tắt

Quản trị tài chính giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong quản trị kinh doanh, nó càng trở nên quan trọng hơn ở nước ta hiện nay, khi mà nền kinh tế đang thời kỳ mở cửa, hội nhập trong khu vực và quốc tế.

Với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính theo nhiều cách tiếp cận khác nhau, đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc trong học tập, nghiên cứu và quản lý thực tiễn ở các doanh nghiệp,

Cuốn sách giáo trình đăng tải một dung lượng kiến thức đủ lớn bao quát một cách có hệ thống, logic các vấn đề từ đơn giản đến phức tạp trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp. Nội dung cuốn sách được bố cục thành 16 chương, trong mỗi chương các tác giả bắt đầu từ những lý thuyết cơ bản nhất đến các câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tình huống và đáp án.

Với cấu trúc như vậy, chúng tôi hy vọng nội dung cuốn sách đảm bảo được những yêu cầu: cơ bản, phổ thông, Việt Nam và hiện đại, phục vụ quảng đại bạn đọc, đặc biệt là sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, nghiên cứu, học tập theo phương pháp đào tạo mới.

Trích dẫn

Vũ Duy Hào. Quản trị tài chính doanh nghiệp: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và đáp án. Giao thông vận tải, 2009

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Quản trị tài chính doanh nghiệp: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và đáp ánMacro economics fifth editionNghệ thuật đàm phán và thương lượng chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh mang lại thành công cho doanh nghiệp
Quản trị tài chính doanh nghiệp: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và đáp ánMacro economics fifth editionNghệ thuật đàm phán và thương lượng chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh mang lại thành công cho doanh nghiệp

Mã QR

Quản trị tài chính doanh nghiệp: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và đáp án

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:56 11/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức

Thứ Sáu, 08:46 11/11/2022

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thứ Sáu, 08:43 11/11/2022

Quản trị nhân sự = Human resource management

Thứ Sáu, 08:36 11/11/2022

Quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu: Bộ công cụ phân tích và đo lường hiệu quả công việc trong thời đại số

Thứ Sáu, 08:27 11/11/2022

Quản trị Marketing hiện đại: Định hướng mối quan hệ. Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các Công ty Việt Nam

Thứ Sáu, 08:20 11/11/2022