Marketing Essentials

Cuốn sách hướng dẫn cho các khoá học marketing trong trường Đại học, Làm thế nào sử dụng những ý tưởng marketing hiệu quả nhất để thu hút khách hàng cung cấp tất cả các thông tin và chiến lược cần thiết để marketing thành công sản phẩm hoặc dịch vụ.

Marketing Essentials

Lois Schneider Farese

Mc Grow Hill

2003

Abstract

Cuốn sách hướng dẫn cho các khoá học marketing trong trường Đại học,

Làm thế nào sử dụng những ý tưởng marketing hiệu quả nhất để thu hút khách hàng cung cấp tất cả các thông tin và chiến lược cần thiết để marketing thành công sản phẩm hoặc dịch vụ.

Citation

Lois Schneider Farese. Marketing Essentials. Mc Grow Hill, 2003

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Marketing EssentialsLet's close a deal : Turn contacts into paying customers for your company, product, service or causeThe triple bottom line : How today's best-run companies are achieving economic, social, and environmental success--and how you can too
Marketing EssentialsLet's close a deal : Turn contacts into paying customers for your company, product, service or causeThe triple bottom line : How today's best-run companies are achieving economic, social, and environmental success--and how you can too

QR code

Marketing Essentials

Content

  • Thứ Năm, 14:25 10/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Giáo trình thể chế chính trị Việt Nam hiện đại

Thứ Năm, 14:03 10/11/2022

Macro economics fifth edition

Thứ Năm, 14:02 10/11/2022

大学・大学院留学生の日本語 1 = Tiếng Nhật cho Đại học và cử nhân -1

Thứ Năm, 13:58 10/11/2022

Let's close a deal : Turn contacts into paying customers for your company, product, service or cause

Thứ Năm, 13:57 10/11/2022

大学・大学院留学生の日本語 4 = Tiếng Nhật cho Đại học và cử nhân -4

Thứ Năm, 13:44 10/11/2022