Principles of Hydraulic System Design

Fluid power systems are manufactured by many organizations for a very wide range of applications, embodying different arrangements of components to fulfill a given task.

Principles of Hydraulic System Design

Peter Chapple

Conmoor Publishing Company

2008

Abstract

Fluid power systems are manufactured by many organizations for a very wide range of applications, embodying different arrangements of components to fulfill a given task.

Hydraulic components are manufactured to provide the control functions required for the operation of a wide range of systems and applications. This second edition is structured to give an understanding of:

• Basic types of components, their operational principles and the estimation of their performance in a variety of applications.

• A resume of the flow processes that occur in hydraulic components.

• A review of the modeling process for the efficiency of pumps and motors.

This new edition also includes a complete analysis for estimating the mechanical loss in a typical hydraulic motor; how circuits can be arranged using available components to provide a range of functional system outputs, including the analysis and design of closed loop control systems and some applications; a description of the use of international standards in the design and management of hydraulic systems; and extensive analysis of hydraulic circuits for different types of hydrostatic power transmission systems and their application.

Citation

Peter, J. Chapple. "Principles of Hydraulic System Design." (2008).

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Principles of Hydraulic System DesignVehicle Dynamics Theory and ApplicationVehicle noise and vibration refinement
Principles of Hydraulic System DesignVehicle Dynamics Theory and ApplicationVehicle noise and vibration refinement

QR code

Principles of Hydraulic System Design

Content

  • Thứ Sáu, 13:32 09/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Bài tập Hóa học đại cương

Thứ Sáu, 13:22 09/07/2021

High Performance AC Drives : Modelling Analysis and Control

Thứ Sáu, 13:19 09/07/2021

Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa học

Thứ Sáu, 13:14 09/07/2021

Điều khiển khí nén và thủy lực

Thứ Sáu, 13:04 09/07/2021

Cơ ứng dụng trong kỹ thuật

Thứ Sáu, 12:52 09/07/2021

Video giới thiệu