Principles of Hydraulic System Design

Fluid power systems are manufactured by many organizations for a very wide range of applications, embodying different arrangements of components to fulfill a given task.

Principles of Hydraulic System Design

Peter Chapple

Conmoor Publishing Company

2008

Abstract

Fluid power systems are manufactured by many organizations for a very wide range of applications, embodying different arrangements of components to fulfill a given task.

Hydraulic components are manufactured to provide the control functions required for the operation of a wide range of systems and applications. This second edition is structured to give an understanding of:

• Basic types of components, their operational principles and the estimation of their performance in a variety of applications.

• A resume of the flow processes that occur in hydraulic components.

• A review of the modeling process for the efficiency of pumps and motors.

This new edition also includes a complete analysis for estimating the mechanical loss in a typical hydraulic motor; how circuits can be arranged using available components to provide a range of functional system outputs, including the analysis and design of closed loop control systems and some applications; a description of the use of international standards in the design and management of hydraulic systems; and extensive analysis of hydraulic circuits for different types of hydrostatic power transmission systems and their application.

Citation

Peter, J. Chapple. "Principles of Hydraulic System Design." (2008).

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Principles of Hydraulic System DesignVehicle Dynamics Theory and ApplicationVehicle noise and vibration refinement
Principles of Hydraulic System DesignVehicle Dynamics Theory and ApplicationVehicle noise and vibration refinement

QR code

Principles of Hydraulic System Design

Content

  • Thứ Sáu, 13:32 09/07/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Bài tập Hóa học đại cương

Thứ Sáu, 13:22 09/07/2021

High Performance AC Drives : Modelling Analysis and Control

Thứ Sáu, 13:19 09/07/2021

Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa học

Thứ Sáu, 13:14 09/07/2021

Điều khiển khí nén và thủy lực

Thứ Sáu, 13:04 09/07/2021

Cơ ứng dụng trong kỹ thuật

Thứ Sáu, 12:52 09/07/2021