Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa học

Tài liệu gồm các nội dung: Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học; Nguyên lí thứ hai và nguyên lí thứ ba của nhiệt động lực học; Cân bằng pha; Cân bằng hóa học; Cơ sở của động hóa học; Dung dịch; Phản ứng axit - bazơ; Phản ứng oxi hóa - khử; Một số vấn đề ứng dụng của phản ứng oxi hóa - khử

Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa học

Trần Thị Đà, Đặng Trần Phách

Giáo dục Việt Nam

2010

Tóm tắt

Cuốn sách này nhằm cung cấp những kiến thức về:

- Cơ sở của Nhiệt động lực học hoá học

- Cơ sở của Động hoá học

- Mối liên hệ giữa thành phần, cấu tạo và tính chất của chất tan, dung môi và dung dịch, đặc biệt là những hiểu biết mới về dung môi lỏng và sự sonvat hoá

- Lí thuyết axit - bazơ và phản ứng axit - bazơ, đặc biệt là việc phân biệt lực axit - bazơ trong nước và trong dung môi khác với nước. Độ axit trong và ngoài phạm vi thang pH

- Phản ứng oxi hoá - khử, cơ chế phản ứng, lực oxi hoá-khứ, đặc biệt là những ứng dụng của phản ứng oxihoá - khử trong công nghiệp hoá chất, trong lĩnh vực môi trường và trong cuộc sống thường ngày.

Trích dẫn

Trần Thị Đà, Đặng Trần Phách. Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa học, Giáo dục Việt Nam, 2010.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa họcDanh pháp hợp chất hữu cơCâu hỏi và bài tập Hóa học vô cơ ( Phần Phi kim)

Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa học

Danh pháp hợp chất hữu cơ

Câu hỏi và bài tập Hóa học vô cơ ( Phần Phi kim)

Mã QR

Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa học

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:14 09/07/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Điều khiển khí nén và thủy lực

Thứ Sáu, 13:04 09/07/2021

Cơ ứng dụng trong kỹ thuật

Thứ Sáu, 12:52 09/07/2021

Cross-Cultural Psychology: Critical Thinking And Contemporary Applications

Thứ Sáu, 10:19 09/07/2021

An introduction to intercultural communication: Identities in a global community. Ninth edition

Thứ Sáu, 09:39 09/07/2021

Becoming a Translator : An Introduction to the Theory and Practice of Translation

Thứ Sáu, 09:05 09/07/2021