Becoming a Translator : An Introduction to the Theory and Practice of Translation

Introduction; External knowledge: the user's view; Internal knowlede : the translator's view; The process of translation; Drawing on experince: How being a translator is more than just being good at languages; Starting with people : Social interaction as the first key focus of tranlator's experience of the world; Working with people : The workplace as the interactive setting for specialized terminologies; Translation as an operation performed in and on languages;

Becoming a Translator : An Introduction to the Theory and Practice of Translation

Douglas Robinson

Routledge

2012

Abstract

Fusing theory with advice and information about the practicalities of translating, Becoming a Translator is the essential resource for novice and practicing translators. The book explains how the market works, helps translators learn how to translate faster and more accurately, as well as providing invaluable advice and tips about how to deal with potential problems, such as stress.

The third edition has been revised and updated throughout, offering:

  • extensive up-to-date information about new translation technologies
  • discussions of the emerging "sociological" and "activist" turns in translation studies
  • new exercises and examples
  • updated further reading sections
  • a website containing a teacher’s guide, the chapter ‘The Translator as Learner’and additional resources for translators

Offering suggestions for discussion, activities, and hints for the teaching of translation, the third edition of Becoming a Translator remains invaluable for students and teachers of Translation Studies, as well as those working in the field of translation.

Citation

Douglas Robinson. Becoming a Translator : An Introduction to the Theory and Practice of Translation. Routledge, 2012.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

Becoming a Translator : An Introduction to the Theory and Practice of TranslationGrammar for IELTS with answersLongman preparation series for the new Toeic test More Pratice Test Pourth Edition
Becoming a Translator : An Introduction to the Theory and Practice of TranslationGrammar for IELTS with answersLongman preparation series for the new Toeic test More Pratice Test Pourth Edition

QR code

Becoming a Translator : An Introduction to the Theory and Practice of Translation

Content

  • Thứ Sáu, 09:05 09/07/2021

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 2( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:51 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:42 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 2 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:27 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 22:59 09/08/2022

Sap R /3 Enterprise software: An introduction

Thứ Ba, 22:11 09/08/2022

Tổ chức và hoạt động buôn làng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Thứ Sáu, 00:00 09/07/2021

Văn hóa Raglai

Thứ Năm, 15:31 08/07/2021

Văn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc

Thứ Năm, 15:13 08/07/2021

100 năm tới dự báo cho thế kỷ XXI

Thứ Năm, 15:00 08/07/2021

Longman preparation series for the new Toeic test More Pratice Test Pourth Edition

Thứ Năm, 14:46 08/07/2021

Video giới thiệu