Tổ chức và hoạt động buôn làng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Cuốn sách làm sáng tỏ thực trạng tổ chức và hoạt động của buôn làng Tây Nguyên trong lịch sử, từ các thời kỳ như: Pháp thuộc, chính thể Ngô Đình Diệm, chính thể Nguyễn Văn Thiệu, vùng căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến và đặc biệt từ năm 1975 đến nay trên nhiều chiều cạnh như: không gian sinh tồn kinh tế, xã hội, văn hóa và không gian sinh tồn tự nhiên.

Tổ chức và hoạt động buôn làng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Bùi Minh Đạo

Khoa học xã hội

2010

Tóm tắt

Khác với nhiều vùng miền núi trong cả nước, trong truyền thống, buôn làng Tây Nguyên là đơn vị tự quản, cư trú độc lập và duy nhất. Mỗi buôn làng là một thể chế kinh tế, xã hội, văn hóa và một không gian sinh tồn tự nhiên, riêng biệt và khép kín. Vì vậy vấn đề tổ chức và hoạt động của buôn làng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong tiến trình tồn tại và phát triển của các dân tộc thiểu số tại chỗ nói riêng và của vùng Tây Nguyên nói chung.

Cuốn sách làm sáng tỏ thực trạng tổ chức và hoạt động của buôn làng Tây Nguyên trong lịch sử, từ các thời kỳ như: Pháp thuộc, chính thể Ngô Đình Diệm, chính thể Nguyễn Văn Thiệu, vùng căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến và đặc biệt từ năm 1975 đến nay trên nhiều chiều cạnh như: không gian sinh tồn kinh tế, xã hội, văn hóa và không gian sinh tồn tự nhiên. Trên cơ sở đó bước đầu đề xuất các quan điểm, kiến nghị và giải pháp làm cơ sở khoa học góp phần xây dựng buôn làng mới trong phát triển bền vùng vùng Tây Nguyên.

Trích dẫn

Bùi Minh Đạo. Tổ chức và hoạt động buôn làng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên, Khoa học xã hội, 2010.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Tổ chức và hoạt động buôn làng trong phát triển bền vững vùng Tây NguyênHiện đại hóa và hậu hiện đại hóaMột số vấn đề cơ bản về hợp tác ASEAN +3

Tổ chức và hoạt động buôn làng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa

Một số vấn đề cơ bản về hợp tác ASEAN +3

Mã QR

Tổ chức và hoạt động buôn làng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Nội dung

  • Thứ Sáu, 00:00 09/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Văn hóa Raglai

Thứ Năm, 15:31 08/07/2021

Văn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc

Thứ Năm, 15:13 08/07/2021

100 năm tới dự báo cho thế kỷ XXI

Thứ Năm, 15:00 08/07/2021

Longman preparation series for the new Toeic test More Pratice Test Pourth Edition

Thứ Năm, 14:46 08/07/2021

Cao Tăng kỳ truyện

Thứ Năm, 14:43 08/07/2021

Video giới thiệu