Tổ chức và hoạt động buôn làng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Cuốn sách làm sáng tỏ thực trạng tổ chức và hoạt động của buôn làng Tây Nguyên trong lịch sử, từ các thời kỳ như: Pháp thuộc, chính thể Ngô Đình Diệm, chính thể Nguyễn Văn Thiệu, vùng căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến và đặc biệt từ năm 1975 đến nay trên nhiều chiều cạnh như: không gian sinh tồn kinh tế, xã hội, văn hóa và không gian sinh tồn tự nhiên.

Tổ chức và hoạt động buôn làng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Bùi Minh Đạo

Khoa học xã hội

2010

Tóm tắt

Khác với nhiều vùng miền núi trong cả nước, trong truyền thống, buôn làng Tây Nguyên là đơn vị tự quản, cư trú độc lập và duy nhất. Mỗi buôn làng là một thể chế kinh tế, xã hội, văn hóa và một không gian sinh tồn tự nhiên, riêng biệt và khép kín. Vì vậy vấn đề tổ chức và hoạt động của buôn làng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong tiến trình tồn tại và phát triển của các dân tộc thiểu số tại chỗ nói riêng và của vùng Tây Nguyên nói chung.

Cuốn sách làm sáng tỏ thực trạng tổ chức và hoạt động của buôn làng Tây Nguyên trong lịch sử, từ các thời kỳ như: Pháp thuộc, chính thể Ngô Đình Diệm, chính thể Nguyễn Văn Thiệu, vùng căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến và đặc biệt từ năm 1975 đến nay trên nhiều chiều cạnh như: không gian sinh tồn kinh tế, xã hội, văn hóa và không gian sinh tồn tự nhiên. Trên cơ sở đó bước đầu đề xuất các quan điểm, kiến nghị và giải pháp làm cơ sở khoa học góp phần xây dựng buôn làng mới trong phát triển bền vùng vùng Tây Nguyên.

Trích dẫn

Bùi Minh Đạo. Tổ chức và hoạt động buôn làng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên, Khoa học xã hội, 2010.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Tổ chức và hoạt động buôn làng trong phát triển bền vững vùng Tây NguyênHiện đại hóa và hậu hiện đại hóaMột số vấn đề cơ bản về hợp tác ASEAN +3

Tổ chức và hoạt động buôn làng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa

Một số vấn đề cơ bản về hợp tác ASEAN +3

Mã QR

Tổ chức và hoạt động buôn làng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Nội dung

  • Thứ Sáu, 00:00 09/07/2021

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Văn hóa Raglai

Thứ Năm, 15:31 08/07/2021

Văn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc

Thứ Năm, 15:13 08/07/2021

100 năm tới dự báo cho thế kỷ XXI

Thứ Năm, 15:00 08/07/2021

Longman preparation series for the new Toeic test More Pratice Test Pourth Edition

Thứ Năm, 14:46 08/07/2021

Cao Tăng kỳ truyện

Thứ Năm, 14:43 08/07/2021

Video giới thiệu