An introduction to intercultural communication: Identities in a global community. Ninth edition

New to the Ninth Edition New material on religion and identity, gender identity, and gender expression enables readers to explore the most current coverage on modern theories. Focus on Skills boxes have been expanded to include more activities that provide students with additional practice of intercultural communication skills. Focus on Technology boxes illustrate the impact of the newest communication technology on intercultural encounters. The popular map program provide students with additional context for discussion of cultures and regions across the globe and dynamic data displays that are popular with students.

An introduction to intercultural communication: Identities in a global community. Ninth edition

Jandt, Fred E.

Sage Publications, Inc

2018

Abstract

The highly anticipated Ninth Edition of An Introduction to Intercultural Communication prepares today’s students to successfully navigate our increasingly global community by integrating major current events into essential communication skills and concepts. To spark student interest, award-winning professor and best-selling author Fred E. Jandt offers unique insights into intercultural communication, at home and abroad, through an emphasis on history, culture, and popular media. Each chapter integrates material on social media, as well as extensive new examples from recent international news and events. Throughout the text, Jandt reinforces the important roles that our own stories, personal experiences, and self-reflection play in building our intercultural understanding and competence.

New to the Ninth Edition:

+ New material on religion and identity, gender identity, and gender expression enables readers to explore the most current coverage on modern theories.

+ Focus on Skills boxes have been expanded to include more activities that provide students with additional practice of intercultural communication skills.

+ Focus on Technology boxes illustrate the impact of the newest communication technology on intercultural encounters.

The popular map program provide students with additional context for discussion of cultures and regions across the globe and dynamic data displays that are popular with students.

Citation

Jandt, Fred E. An introduction to intercultural communication: Identities in a global community. Ninth edition. Sage Publications, Inc, 2018.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

An introduction to intercultural communication: Identities in a global community. Ninth editionLongman preparation series for the new Toeic test More Pratice Test Pourth EditionGrammar for IELTS with answers
An introduction to intercultural communication: Identities in a global community. Ninth editionLongman preparation series for the new Toeic test More Pratice Test Pourth EditionGrammar for IELTS with answers

QR code

An introduction to intercultural communication: Identities in a global community. Ninth edition

Content

  • Thứ Sáu, 09:39 09/07/2021

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 2( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:51 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:42 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 2 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:27 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 22:59 09/08/2022

Sap R /3 Enterprise software: An introduction

Thứ Ba, 22:11 09/08/2022

Becoming a Translator : An Introduction to the Theory and Practice of Translation

Thứ Sáu, 09:05 09/07/2021

Tổ chức và hoạt động buôn làng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Thứ Sáu, 00:00 09/07/2021

Văn hóa Raglai

Thứ Năm, 15:31 08/07/2021

Văn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc

Thứ Năm, 15:13 08/07/2021

100 năm tới dự báo cho thế kỷ XXI

Thứ Năm, 15:00 08/07/2021

Video giới thiệu