High Performance AC Drives : Modelling Analysis and Control

Variable speed is one of the important requirements in most of the electric drives. Earlier dc motors were the only drives that were used in industries requiring - eration over a wide range of speed with step less variation, or requiring fine ac- racy of speed control

High Performance AC Drives : Modelling Analysis and Control

Mukhtar Ahmad

Springer-Verlag London Limited

2010

Abstract

Variable speed is one of the important requirements in most of the electric drives. Earlier DC motors were the only drives that were used in industries requiring - eration over a wide range of speed with step less variation, or requiring fine ac- racy of speed control. Such drives are known as high performance drives. AC motors because of being highly coupled non-linear devices can not provide fast dynamic response with normal controls.

However, recently, because of ready availability of power electronic devices, and digital signal processors ac motors are beginning to be used for high performance drives. Field oriented control or vector control has made a fundamental change with regard to dynamic perfo- ance of ac machines. Vector control makes it possible to control induction or schronous motor in a manner similar to control scheme used for the separately - cited dc motor.

Recent advances in artificial intelligence techniques have also contributed in the improvement in performance of electric drives. This book presents a comprehensive view of high performance ac drives. It may be considered as both a text book for graduate students and as an up-to-date monograph. It may also be used by R & D professionals involved in the impro- ment of performance of drives in the industries. The book will also be beneficial to the researchers pursuing work on sensorless and direct torque control of electric drives as up-to date references in these topics are provided.

Citation

Ahmad, Mukhtar. High performance AC drives: modelling analysis and control. Springer Science & Business Media, 2010.

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

High Performance AC Drives : Modelling Analysis and ControlThe Motor VehicleVehicle Dynamics Theory and Application
High Performance AC Drives : Modelling Analysis and ControlThe Motor VehicleVehicle Dynamics Theory and Application

QR code

High Performance AC Drives : Modelling Analysis and Control

Content

  • Thứ Sáu, 13:19 09/07/2021

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Giáo trình Lý thuyết màu sắc, nguyên tắc tổng hợp thuốc nhuộm

Thứ Bảy, 14:01 25/06/2022

Năm 1975 họ đã sống như thế nào: Tiểu thuyết

Thứ Bảy, 11:11 25/06/2022

Mây đầu ô; Thơ văn Quang Dũng; Nhà đồi: Thơ, Bút ký

Thứ Bảy, 10:38 25/06/2022

Hoa trong cây; Những điều cùng đến; Vết thời gian: Thơ

Thứ Bảy, 10:22 25/06/2022

Thơ và mấy vấn đề trong thơ Việt Nam hiện đại: Lý luận phê bình

Thứ Bảy, 10:05 25/06/2022

Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa học

Thứ Sáu, 13:14 09/07/2021

Điều khiển khí nén và thủy lực

Thứ Sáu, 13:04 09/07/2021

Cơ ứng dụng trong kỹ thuật

Thứ Sáu, 12:52 09/07/2021

Cross-Cultural Psychology: Critical Thinking And Contemporary Applications

Thứ Sáu, 10:19 09/07/2021

An introduction to intercultural communication: Identities in a global community. Ninth edition

Thứ Sáu, 09:39 09/07/2021

Video giới thiệu