Bài tập Hóa học đại cương

Tài liệu gồm phần tóm tắt lý thuyết - bài tập: Cấu tạo nguyên tử; bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học và hóa học. Nhiệt hóa học; áp dụng nguyên lí thứ hai của nhiệt động học vào hóa học; cân bằng hóa học; dung dịch chất điện li; động hóa học; chiều phản ứng oxi hóa; tính chất chung của kim loại và phi kim...

Bài tập Hóa học đại cương

Lê Mậu Quyền

Giáo dục Việt Nam

2010

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được chia làm hai phần:

+ Phần một là phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập có lời giải;

+ Phần hai gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp số.

Nội dung các phần đều bám sát nội dung sách lý thuyết cụ thể: Cấu tạo nguyên tử; bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học và hóa học. Nhiệt hóa học; áp dụng nguyên lí thứ hai của nhiệt động học vào hóa học; cân bằng hóa học; dung dịch chất điện li; động hóa học; chiều phản ứng oxi hóa; tính chất chung của kim loại và phi kim...

Trích dẫn

Lê Mậu Quyền. Bài tập Hóa học đại cương, Giáo dục Việt Nam, 2010.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Bài tập Hóa học đại cươngHóa học hữu cơ: Phần bài tập. Tập 2Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập

Bài tập Hóa học đại cương

Hóa học hữu cơ: Phần bài tập. Tập 2

Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập

Mã QR

Bài tập Hóa học đại cương

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:22 09/07/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

High Performance AC Drives : Modelling Analysis and Control

Thứ Sáu, 13:19 09/07/2021

Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa học

Thứ Sáu, 13:14 09/07/2021

Điều khiển khí nén và thủy lực

Thứ Sáu, 13:04 09/07/2021

Cơ ứng dụng trong kỹ thuật

Thứ Sáu, 12:52 09/07/2021

Cross-Cultural Psychology: Critical Thinking And Contemporary Applications

Thứ Sáu, 10:19 09/07/2021