Những biến đổi tâm lý của cư dân vùng ven đô trong quá trình đô thị hoá

Đô thị hoá là một quá trình tất yếu của một xã hội phát triển. Quá trình này kéo theo những biến đổi lớn về mọi mặt: kinh tế, xã hội, văn hoá cũng như tâm lý con người

Những biến đổi tâm lý của cư dân vùng ven đô trong quá trình đô thị hoá

Phan Thị Mai Hương (ch.b.), Lã Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Phương Hoa, Đỗ Thị Lệ Hằng

Từ điển Bách khoa

2010

Tóm tắt

Đô thị hoá là một quá trình tất yếu của một xã hội phát triển. Quá trình này kéo theo những biến đổi lớn về mọi mặt: kinh tế, xã hội, văn hoá cũng như tâm lý con người. Về thực chất, đây là quá trình chuyển biến từ tổ chức xã hội nông thôn thành tổ chức xã hội đô thị, trong đó quá trình chuyển biến về kinh tế là cơ bản. Nó không chỉ làm thay đổi những yếu tố vật chất, cơ cấu kinh tế của xã hội mà còn làm thay đổi sự phân bố dân cư và sự chuyển hoá những khuôn mẫu của đời sống xã hội. Sự phổ biến các giá trị văn hoá đô thị, sự thâm nhập của lối sống đô thị.vào điều kiện sống nông thôn cùng với sự thích nghi không đồng đều của cư dân địa phương vào quá trình này đã tạo nên một bức tranh đa dạng, phong phú của vùng đã được đô thị hoá, mang đến bản sắc mới cho một khu vực vốn:đồng nhất về nhiều mặt của xã hội nông thôn truyền thống.

Trích dẫn

Phan Thị Mai Hương (ch.b.), Lã Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Phương Hoa, Đỗ Thị Lệ Hằng. Những biến đổi tâm lý của cư dân vùng ven đô trong quá trình đô thị hoá, Từ điển Bách khoa, 2010

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Những biến đổi tâm lý của cư dân vùng ven đô trong quá trình đô thị hoá Thuật quản lý thời gian Time managementNghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp

Những biến đổi tâm lý của cư dân vùng ven đô trong quá trình đô thị hoá

Thuật quản lý thời gian (Time management)

Nghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp

Mã QR

Những biến đổi tâm lý của cư dân vùng ven đô trong quá trình đô thị hoá

Nội dung

  • Thứ Năm, 11:21 10/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Kinh tế học vi mô = Microeconomics

Thứ Năm, 10:58 10/11/2022

Quản lý và phát triển tài chính tiền tệ tín dụng ngân hàng

Thứ Năm, 10:49 10/11/2022

Quản trị rủi ro pháp lý trong kinh doanh

Thứ Năm, 10:44 10/11/2022

Quản lý sản phẩm trong thời đại 4.0

Thứ Năm, 10:41 10/11/2022

Những bí quyết vàng đầu tư bất động sản

Thứ Năm, 10:01 10/11/2022

Video giới thiệu