Quản trị rủi ro pháp lý trong kinh doanh

Trình bày những vấn đề về rủi ro pháp lý trong kinh doanh: rủi ro vi phạm luật hình sự, xử phạt hành chính, quan hệ với đối tác, quan hệ nội bộ; xây dựng và hoàn thiện pháp lý doanh nghiệp, đưa ra một số ví dụ điển hình trong từng vấn đề, bình luận ngắn gọn và phương án phòng tránh rủi ro pháp lý.

Quản trị rủi ro pháp lý trong kinh doanh

Đỗ Đăng Khoa

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

2022

Tóm tắt

Trình bày những vấn đề về rủi ro pháp lý trong kinh doanh: rủi ro vi phạm luật hình sự, xử phạt hành chính, quan hệ với đối tác, quan hệ nội bộ; xây dựng và hoàn thiện pháp lý doanh nghiệp, đưa ra một số ví dụ điển hình trong từng vấn đề, bình luận ngắn gọn và phương án phòng tránh rủi ro pháp lý.

Nội dung chính gồm có 6 chương:

+ Chương 1: Sự thật ít biết về rủi ro pháp lý trong kinh doanh

+ Chương 2: Rủi ro vi phạm luật hình sự

+ Chương 3: Rủi ro xử phạt hành chính

+ Chương 4: Rủi ro pháp lý trong quan hệ với đối tác

+ Chương 5: Rủi ro pháp lý trong quan hệ nội bộ

+ Chương 6: Xây dựng và hoàn thiện pháp lý doanh nghiệp.

Trích dẫn

Đỗ Đăng Khoa. Quản trị rủi ro pháp lý trong kinh doanh. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Quản trị rủi ro pháp lý trong kinh doanhGiáo trình quản trị chất lượngCông cụ quản trị sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản

Quản trị rủi ro pháp lý trong kinh doanh

Giáo trình quản trị chất lượng

Công cụ quản trị sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản

Mã QR

Quản trị rủi ro pháp lý trong kinh doanh

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:44 10/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Quản lý sản phẩm trong thời đại 4.0

Thứ Năm, 10:41 10/11/2022

Những bí quyết vàng đầu tư bất động sản

Thứ Năm, 10:01 10/11/2022

Quản lý nhân sự trong thời đại số

Thứ Năm, 09:05 10/11/2022

Phương pháp phân tích kinh tế và môi trường thông qua mô hình input - output

Thứ Năm, 08:57 10/11/2022

Phương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển nông nghiệp

Thứ Năm, 08:49 10/11/2022