Quản lý và phát triển tài chính tiền tệ tín dụng ngân hàng

Chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm thực thi chính sách tiền tệ đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất và tiêu dung, kích thích đầu tư phát triển, huy động và cho vay vốn có hiệu quả

Quản lý và phát triển tài chính tiền tệ tín dụng ngân hàng

Ngô Văn Quế

Khoa học kỹ thuật

2003

Tóm tắt

Chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm thực thi chính sách tiền tệ đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất và tiêu dung, kích thích đầu tư phát triển, huy động và cho vay vốn có hiệu quả

Nội dung của cuốn sách được trình bày trong 2 phần với 10 chương và các phụ lục

  • Phần 1: Tài chính danh nghiệp

+ Chương 1: Cơ sở lý luận và khoa học về quản lý tài chính doanh nghiệp

+ Chương 2: Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nươcs

+ Chương 3: Kiểm tra báo cáo tài chính

+ Chương 4: Chiến lược phát triển tài chính doanh nghiệp

…………

  • Phần 2: Tiền tệ, tín dụng và ngân hàng

+ Chương 7: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ

+ Chương 8: Những vấn đề cơ bản về tín dụng

……

+ Chương 10: Những vấn đề cơ bản về thị trường tài chính

Trích dẫn

Ngô Văn Quế. Quản lý và phát triển tài chính tiền tệ tín dụng ngân hàng. Khoa học kỹ thuật, 2003

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Quản lý và phát triển tài chính tiền tệ tín dụng ngân hàngGiáo trình Tài chính tiền tệTiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính
Quản lý và phát triển tài chính tiền tệ tín dụng ngân hàngGiáo trình Tài chính tiền tệTiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính

Mã QR

Quản lý và phát triển tài chính tiền tệ tín dụng ngân hàng

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:49 10/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Quản trị rủi ro pháp lý trong kinh doanh

Thứ Năm, 10:44 10/11/2022

Quản lý sản phẩm trong thời đại 4.0

Thứ Năm, 10:41 10/11/2022

Những bí quyết vàng đầu tư bất động sản

Thứ Năm, 10:01 10/11/2022

Quản lý nhân sự trong thời đại số

Thứ Năm, 09:05 10/11/2022

Phương pháp phân tích kinh tế và môi trường thông qua mô hình input - output

Thứ Năm, 08:57 10/11/2022