Giáo trình Tài chính tiền tệ

Cuốn sách giúp sinh viên và những người quan tâm hiểu biết những nguyên lý cơ bản về: Bản chất chức năng tài chính, tiền tệ, lý thuyết về cung cầu tiền tệ, hệ thống tài chính và vai trò của tài chính và các tổ chức tài chính trung gian, các lĩnh vực tài chính công, tài chính doanh nghiệp, tài chính các hộ gia đình, các quan hệ tài chính quốc tế, vai trò của chúng trong phân bổ những nguồn lực tài chính, lý thuyết về rủi ro và quản lý rủi ro tài chính trong phân bổ các nguồn lực khan hiếm...

Giáo trình Tài chính tiền tệ

Phạm Ngọc Dũng, Đinh Xuân Hạng

NXB Tài chính

2014

Tóm tắt

Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ là khoa học nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về Tài chính, tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính,… Qua môn học Tài chính – Tiền tệ giúp sinh viên và những người quan tâm hiểu biết những nguyên lý cơ bản về: Bản chất chức năng tài chính, tiền tệ, lý thuyết về cung cầu tiền tệ, hệ thống tài chính và vai trò của tài chính và các tổ chức tài chính trung gian, các lĩnh vực tài chính công, tài chính doanh nghiệp, tài chính các hộ gia đình, các quan hệ tài chính quốc tế, vai trò của chúng trong phân bổ những nguồn lực tài chính, lý thuyết về rủi ro và quản lý rủi ro tài chính trong phân bổ các nguồn lực khan hiếm,… Đây là những vấn đề lý luận rất phong phú và phức tạp, từ trước đến nay đã được nghiên cứu trong các đề tài khoa học, các giáo trình của các trường đại học.

Nội dung cuốn sách gồm:

+ Chương 1: Tổng quan về tài chính và tiền tệ.

+ Chương 2: Tín dụng và lãi suất tín dụng.

+ Chương 3:Thị trường tài chính.

+ Chương 4: Các tổ chức tài chính trung gian .

+ Chương 5:Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ.

+ Chương 6:Tài chính công.

+ Chương 7: Tài chính doanh nghiệp.

+ Chương 8: Tài chính hộ gia đình.

+ Chương 9:Tài chính quốc tế.

+ Chương 10:Quản lý rủi ro tài chính. .

Trích dẫn

Phạm Ngọc Dũng, Đinh Xuân Hạng. Giáo trình Tài chính tiền tệ, NXB Tài chính, 2014

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KINH TẾ

Tài liệu liên quan

Giáo trình Tài chính tiền tệLý thuyết tài chính tiền tệ ( Dương Thị Bình Minh)Từ ý tưởng đến thực thi

Giáo trình Tài chính tiền tệ

Lý thuyết tài chính tiền tệ ( Dương Thị Bình Minh)

Từ ý tưởng đến thực thi

Mã QR

Giáo trình Tài chính tiền tệ

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:35 31/10/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Tiêu thụ mặt hàng quả của vùng Đồng bằng sông Hồng: Thực trạng và giải pháp

Thứ Hai, 14:28 31/10/2022

Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính

Thứ Hai, 14:04 31/10/2022

Đề cương bài giảng thị trường chứng khoán

Thứ Hai, 13:50 31/10/2022

Tổ chức quản lý doanh nghiệp công nghiệp

Thứ Hai, 13:40 31/10/2022

Giáo trình tài chính - tiền tệ

Thứ Hai, 13:28 31/10/2022