Kinh tế học vi mô = Microeconomics

Cuốn sách trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu, sử dụng tối đa phương pháp mô hình để đơn giản hóa các vấn đề trừu tượng. Sắp xếp chương trình theo 1 logic với cấu trúc chặt chẽ, có hệ thống.

Kinh tế học vi mô = Microeconomics

Nguyễn Văn Dần

Đại học Kinh tế Quốc dân

2007

Tóm tắt

Kinh tế học là một môn khoa học thuộc khoa học xã hội, nghiên cứu sự vận động của nền kinh tế và cơ chế vận hành của nó, nhằm cố gắng giải quyết những thách thức mà toàn xã hội đang phải đối mặt.

Kinh tế vi mô là một nhánh của Kinh tế học, tập trung nghiên cứu hành vi ứng xử của các chủ thể, các bộ phận riêng lẻ. Đồng thời nó cũng quan tâm đến tác động qua lại giữa các chủ thể trong nền kinh tế. Với mục địch là hiểu được các hoạt động kinh tế trong thế giới mà chúng ta đang sống và trở thành một thành viên khôn khéo hơn trong nền kinh tế, đồng thời để hiểu rõ hơn khả năng và giới hạn của các chính sách kinh tế thì kinh tế học vi mô là một môn khoa học rất bổ ích, lý thú và phù hợp cho việc nghiên cứu này.

Cuốn sách trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu, sử dụng tối đa phương pháp mô hình để đơn giản hóa các vấn đề trừu tượng. Sắp xếp chương trình theo 1 logic với cấu trúc chặt chẽ, có hệ thống., Trong mỗi chương ngoài phần lý thuyết còn có cac ví dụ minh họa và các hướng dẫn giải một số bài tập với mucj đích giúp người đọc dễ dàng tiếp cận, hoàn thiện và nâng cao hơn hiểu biết của mình về khoa học kinh tế vĩ mô.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Dần. Kinh tế học vi mô = Microeconomics, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KINH TẾ

Tài liệu liên quan

Kinh tế học vi mô = MicroeconomicsQuản lý sản phẩm trong thời đại 4.0Những bí quyết vàng đầu tư bất động sản

Kinh tế học vi mô = Microeconomics

Quản lý sản phẩm trong thời đại 4.0

Những bí quyết vàng đầu tư bất động sản

Mã QR

Kinh tế học vi mô = Microeconomics

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:58 10/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Quản lý và phát triển tài chính tiền tệ tín dụng ngân hàng

Thứ Năm, 10:49 10/11/2022

Quản trị rủi ro pháp lý trong kinh doanh

Thứ Năm, 10:44 10/11/2022

Quản lý sản phẩm trong thời đại 4.0

Thứ Năm, 10:41 10/11/2022

Những bí quyết vàng đầu tư bất động sản

Thứ Năm, 10:01 10/11/2022

Quản lý nhân sự trong thời đại số

Thứ Năm, 09:05 10/11/2022