Ngôn ngữ báo chí

Nội dung trong cuốn sách: ngôn ngữ chuẩn mực của báo chí; ngôn ngữ các phong cách báo chí; ngôn ngữ của tên riêng trên báo chí; ngôn ngữ của thuật ngữ khoa học; danh pháp khoa học; ký hiệu khoa học; chữ tắt và số liệu trên báo chí; ngôn ngữ tít báo; ngôn ngữ phát thanh... cho đến ngôn ngữ quảng cáo báo và quảng bá báo chí được tác giả trình bày và lý giải một cách cô đọng, hấp dẫn khiến người đọc dễ hiểu, dễ cảm nhận.

Ngôn ngữ báo chí

Vũ Quang Hào

Thông tấn

2016

Tóm tắt

Với cách viết ngắn gọn, súc tích kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tế, tác giả đã cho bạn đọc hiểu rõ hơn những vấn đề cần thiết, cơ bản nhất của ngổn ngữ báo chí.

Cuốn sách gồm những nội dung chính sau:

 1. Ngôn ngữ chuẩn mực của báo chí
 2. Ngôn ngữ các phong cách báo chí
 3. Ngôn ngữ của tên riêng trên báo chí
 4. Ngôn ngữ của thuật ngữ khoa học, danh pháp khoa học, ký hiệu khoa học, chữ tắt và số liệu trên báo chí
 5. Ngôn ngữ tít báo
 6. Ngôn ngữ phát thanh
 7. Ngôn ngữ tin quốc tế đối nội
 8. Ngôn ngữ của sách tra cứu báo chí học
 9. Ngôn ngữ của báo chí học: hệ thuật ngữ báo chí
 10. Ngôn ngữ thông tin phi văn tự và ngôn ngữ Ma - Két của báo chí
 11. Ngôn ngữ quảng cáo báo và quảng bá báo chí.

Trích dẫn

Vũ Quang Hào, Ngôn ngữ báo chí, Thông tấn, 2016

Bộ sưu tập

Ngành TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM ( 7220101 )

Tài liệu liên quan

Ngôn ngữ báo chíTiếng Việt du lịchNgôn ngữ báo chí - Những vấn đề cơ bản

Ngôn ngữ báo chí

Tiếng Việt du lịchNgôn ngữ báo chí - Những vấn đề cơ bản

Mã QR

Ngôn ngữ báo chí

Nội dung

 • Thứ Ba, 08:33 30/05/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Thứ Hai, 18:36 22/05/2023

Research methods for the fashion industry

Chủ Nhật, 16:31 21/05/2023

Apparel manufacturing technology

Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

Smart fibres, fabrics and clothing

Chủ Nhật, 16:25 21/05/2023

Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụng

Chủ Nhật, 13:56 21/05/2023

Video giới thiệu