Ngôn ngữ báo chí

Nội dung trong cuốn sách: ngôn ngữ chuẩn mực của báo chí; ngôn ngữ các phong cách báo chí; ngôn ngữ của tên riêng trên báo chí; ngôn ngữ của thuật ngữ khoa học; danh pháp khoa học; ký hiệu khoa học; chữ tắt và số liệu trên báo chí; ngôn ngữ tít báo; ngôn ngữ phát thanh... cho đến ngôn ngữ quảng cáo báo và quảng bá báo chí được tác giả trình bày và lý giải một cách cô đọng, hấp dẫn khiến người đọc dễ hiểu, dễ cảm nhận.

Ngôn ngữ báo chí

Vũ Quang Hào

Thông tấn

2016

Tóm tắt

Với cách viết ngắn gọn, súc tích kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tế, tác giả đã cho bạn đọc hiểu rõ hơn những vấn đề cần thiết, cơ bản nhất của ngổn ngữ báo chí.

Cuốn sách gồm những nội dung chính sau:

 1. Ngôn ngữ chuẩn mực của báo chí
 2. Ngôn ngữ các phong cách báo chí
 3. Ngôn ngữ của tên riêng trên báo chí
 4. Ngôn ngữ của thuật ngữ khoa học, danh pháp khoa học, ký hiệu khoa học, chữ tắt và số liệu trên báo chí
 5. Ngôn ngữ tít báo
 6. Ngôn ngữ phát thanh
 7. Ngôn ngữ tin quốc tế đối nội
 8. Ngôn ngữ của sách tra cứu báo chí học
 9. Ngôn ngữ của báo chí học: hệ thuật ngữ báo chí
 10. Ngôn ngữ thông tin phi văn tự và ngôn ngữ Ma - Két của báo chí
 11. Ngôn ngữ quảng cáo báo và quảng bá báo chí.

Trích dẫn

Vũ Quang Hào, Ngôn ngữ báo chí, Thông tấn, 2016

Bộ sưu tập

Ngành TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM ( 7220101 )

Tài liệu liên quan

Ngôn ngữ báo chíTiếng Việt du lịchNgôn ngữ báo chí - Những vấn đề cơ bản

Ngôn ngữ báo chí

Tiếng Việt du lịchNgôn ngữ báo chí - Những vấn đề cơ bản

Mã QR

Ngôn ngữ báo chí

Nội dung

 • Thứ Ba, 08:33 30/05/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Thứ Hai, 18:36 22/05/2023

Research methods for the fashion industry

Chủ Nhật, 16:31 21/05/2023

Apparel manufacturing technology

Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

Smart fibres, fabrics and clothing

Chủ Nhật, 16:25 21/05/2023

Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụng

Chủ Nhật, 13:56 21/05/2023