Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụng

Cuốn sách chủ yếu nhằm giúp cán bộ làm công tác văn phòng biết tổ chức, quản lý, lưu giữ hồ sơ và soạn thảo văn bản thông dụng.

Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụng

Quí Long, Kim Thư

LĐXH

2008

Tóm tắt

Cuốn sách chủ yếu nhằm giúp cán bộ làm công tác văn phòng biết tổ chức, quản lý, lưu giữ hồ sơ và soạn thảo văn bản thông dụng.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:

Phần I: Các khái niệm cơ bản về hợp đồng và giải quyết vi phạm, tranh chấp hợp đồng

Phần II: Hợp đồng dân sự và mẫu hợp đồng dân sự

Phần III: Hợp đồng kinh doanh thương mại và mẫu hợp đồng kinh doanh thương mại

Phần IV: Hợp đồng lao động và mẫu hợp đồng lao động

Trích dẫn

Quí Long, Kim Thư, Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụng, LĐXH, 2008.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụngQuy định chi tiết thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư: cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.Các văn bản hiện hành về chính sách tuyển dụng và thôi việc đối với người lao động và cán bộ, công chức
Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụngQuy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạngCác văn bản hiện hành về chính sách tuyển dụng và thôi việc đối với người lao động và cán bộ, công chức

Mã QR

Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụng

Nội dung

  • Chủ Nhật, 13:56 21/05/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình Luật Du lịch

Chủ Nhật, 13:13 21/05/2023

Giáo trình Luật Hành chính

Chủ Nhật, 10:15 21/05/2023

Giáo trình Tội phạm học

Chủ Nhật, 09:58 21/05/2023

Giáo trình Pháp luật

Chủ Nhật, 09:50 21/05/2023

Chính sách cạnh tranh của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh phát triển mới

Thứ Năm, 15:39 18/05/2023