Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụng

Cuốn sách chủ yếu nhằm giúp cán bộ làm công tác văn phòng biết tổ chức, quản lý, lưu giữ hồ sơ và soạn thảo văn bản thông dụng.

Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụng

Quí Long, Kim Thư

LĐXH

2008

Tóm tắt

Cuốn sách chủ yếu nhằm giúp cán bộ làm công tác văn phòng biết tổ chức, quản lý, lưu giữ hồ sơ và soạn thảo văn bản thông dụng.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:

Phần I: Các khái niệm cơ bản về hợp đồng và giải quyết vi phạm, tranh chấp hợp đồng

Phần II: Hợp đồng dân sự và mẫu hợp đồng dân sự

Phần III: Hợp đồng kinh doanh thương mại và mẫu hợp đồng kinh doanh thương mại

Phần IV: Hợp đồng lao động và mẫu hợp đồng lao động

Trích dẫn

Quí Long, Kim Thư, Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụng, LĐXH, 2008.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụngQuy định chi tiết thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư: cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.Các văn bản hiện hành về chính sách tuyển dụng và thôi việc đối với người lao động và cán bộ, công chức
Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụngQuy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạngCác văn bản hiện hành về chính sách tuyển dụng và thôi việc đối với người lao động và cán bộ, công chức

Mã QR

Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụng

Nội dung

  • Chủ Nhật, 13:56 21/05/2023