Chính sách cạnh tranh của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh phát triển mới

Cuốn sách trình bày tổng quan quá trình hình thành và phát triển chính sách cạnh tranh của Liên minh Châu Âu; phân tích những yếu tố tác động đến việc điều chỉnh chính sách cạnh tranh và nội dung điều chỉnh chính sách; hợp tác quốc tế về chính sách cạnh tranh của Liên minh Châu Âu.

Chính sách cạnh tranh của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh phát triển mới

Đặng Minh Đức (Ch.b)

Từ điển Bách Khoa

2010

Tóm tắt

Chính sách cạnh tranh của EU bao gồm những nội dung: Chính sách Chống độc quyền và lạm dụng vị trí độc quyền của các doanh nghiệp; Chính sách hỗ trợ nhà nước và chính sách thúc đẩy tự do hóa.

Cuốn sách trình bày tổng quan quá trình hình thành và phát triển chính sách cạnh tranh của Liên minh Châu Âu; phân tích những yếu tố tác động đến việc điều chỉnh chính sách cạnh tranh và nội dung điều chỉnh chính sách; hợp tác quốc tế về chính sách cạnh tranh của Liên minh Châu Âu.

Trích dẫn

Đặng Minh Đức (Ch.b). Chính sách cạnh tranh của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh phát triển mới. Từ điển Bách Khoa, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập theo lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Chính sách cạnh tranh của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh phát triển mớiCác vấn đề nghiên cứu về Hoa KỳVăn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc
Chính sách cạnh tranh của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh phát triển mớiCác vấn đề nghiên cứu về Hoa KỳVăn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc

Mã QR

Chính sách cạnh tranh của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh phát triển mới

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:39 18/05/2023