Giáo trình kinh tế học - Tập I

Kinh tế học tập 1 trình bày kiến thức kinh tế vi mô( nghiên cứu quá trình lựa chọn của các thành viên kinh tế khi các nguồn lực khan hiếm) và được chia thành 13 chương

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Vũ Kim Dũng, Nguyễn Văn Công

Đại học Kinh tế Quốc dân

2018

Tóm tắt

Kinh tế học là môn khoa học giúp chúng ta hiểu cách thức vận hành của nên fkinh tế nói chung và cách thức ứng xử của từng thành viên tham gia vào nền kinh tế nói riêng trong điều kiện các nguồn lực khan hiếm.

Cuốn giáo trình được chia thành 13 chương:

 1. Tổng quan về kinh tế học;
 2. Cung - cầu;
 3. Độ co giãn;
 4. Lý thuyết hành vi người tiêu dùng;
 5. Lựa chọn trong điều kiện rủi ro;
 6. Lý thuyết hành vi người sản xuất;
 7. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo;
 8. Thị trường độc quyền;
 9. Thị trường cạnh tranh độc quyền;
 10. Thị trường độc quyền tập đoàn;
 11. Thị trường yếu tố sản xuất;
 12. Cân bằng tổng thể và phúc lợi;
 13. Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.

Trích dẫn

Vũ Kim Dũng, Nguyễn Văn Công, Giáo trình kinh tế học - Tập I, ĐH Kinh tế quốc dân, 2018

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Giáo trình kinh tế học - Tập IKỹ năng giao tiếp và thuyết trình trong kinh doanhPhân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư
Giáo trình kinh tế học - Tập IKỹ năng giao tiếp và thuyết trình trong kinh doanhPhân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư

Mã QR

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Nội dung

 • Thứ Hai, 18:36 22/05/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Research methods for the fashion industry

Chủ Nhật, 16:31 21/05/2023

Apparel manufacturing technology

Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

Smart fibres, fabrics and clothing

Chủ Nhật, 16:25 21/05/2023

Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụng

Chủ Nhật, 13:56 21/05/2023

Giáo trình Luật Du lịch

Chủ Nhật, 13:13 21/05/2023

Video giới thiệu