Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư

Những kiến thức này cung cấp một cách có hệ thống từ cơ bản đến nâng cao việc phân tích chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư trên TTCK cho sinh viên các ngành kinh tế và các bạn đọc có quan tâm đến đầu tư chứng khoán. Sách được viết theo chương trình mới của UBCK nhà nước để thi lấy chứng chỉ phân tích đầu tư chứng khoán.

Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư

Bùi Kim Yến

Thống kê

2009

Tóm tắt

Những kiến thức này cung cấp một cách có hệ thống từ cơ bản đến nâng cao việc phân tích chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư trên TTCK cho sinh viên các ngành kinh tế và các bạn đọc có quan tâm đến đầu tư chứng khoán. Sách được viết theo chương trình mới của UBCK nhà nước để thi lấy chứng chỉ phân tích đầu tư chứng khoán.

Nội dung của cuốn sách bao gồm

Phần 1: Phân tích chứng khoán

 • Chương 1: Giá trị của đồng tiền theo thời gian
 • Chương 2: Lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán
 • Chương 3: Các lý thuyết về thị trường chứng khoán và mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

Phần 2: Phân tích cổ phiếu

 • Chương 4: Phân tích kinh tế vĩ mô và ngành kinh tế
 • Chương 5: Phân tích công ty niêm yết
 • Chương 6: Phân tích lựa chọn cổ phiếu
 • Chương 7: Phân tích kỹ thuật

Phần 3: Phân tích trái phiếu

 • Chương 8: Phân tích lựa chọn trái phiếu

Phần 4: Phân tích chứng khoán phái sinh

 • Chương 9: Phân tích hợp đồng tương lai
 • Chương 10: Phân tích quyền chọn

Phần 5: Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư

 • Chương 11: Quản lý danh mục đầu tư
 • Chương 12: Đánh giá danh mục đầu tư

Phụ lục: Một số mẫu phân tích công ty niêm yết

Trích dẫn

Bùi Kim Yến. Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư. Thống kê, 2009

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tưGiáo trình lịch sử kinh tếTiền tệ ngân hàng
Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tưGiáo trình lịch sử kinh tếTiền tệ ngân hàng

Mã QR

Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư

Nội dung

 • Thứ Tư, 11:23 26/04/2023