Apparel manufacturing technology

This book aims to provide a broad conceptual and theoretical perspective of apparel manufacturing process starting from raw material selection to packaging and dispatch of goods. Further, engineering practices followed in an apparel industry for production planning and control, line balancing, implementation of industrial engineering concepts in apparel manufacturing, merchandising activities and garment costing have been included, and they will serve as a foundation for future apparel professionals. T

Apparel manufacturing technology

Karthik, T., Ganesan, P, Gopalakrishnan, D.

CRC Press

2017

Abstract

This book aims to provide a broad conceptual and theoretical perspective of apparel manufacturing process starting from raw material selection to packaging and dispatch of goods. Further, engineering practices followed in an apparel industry for production planning and control, line balancing, implementation of industrial engineering concepts in apparel manufacturing, merchandising activities and garment costing have been included, and they will serve as a foundation for future apparel professionals. The book addresses the technical aspects in each section of garment manufacturing process with considered quality aspects. This book also covers the production planning process and production balancing activities.It addresses the technical aspects in each section of garment manufacturing process and quality aspects to be considered in each process. Garment engineering questions each process/operation of the total work content and can reduce the work content and increase profitability by using innovative methods of construction and technology. This book covers the production planning process, production balancing activities, and application of industrial engineering concepts in garment engineering. Further, the merchandising activities and garment costing procedures will deal with some practical examples. This book is primarily intended for textile technology and fashion technology students in universities and colleges, researchers, industrialists and academicians, as well as professionals in the apparel and textile industry.

Citation

Karthik, T., Ganesan, P, Gopalakrishnan, D.. Apparel manufacturing technology, CRC Press, 2017

Collection

Ngành THIẾT KẾ THỜI TRANG (7210404)

Related document

Apparel manufacturing technologyBí quyết vẽ ký họaLịch sử mĩ thuật Việt Nam

Apparel manufacturing technology

Bí quyết vẽ ký họa

Lịch sử mĩ thuật Việt Nam

QR code

Apparel manufacturing technology

Content

  • Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Smart fibres, fabrics and clothing

Chủ Nhật, 16:25 21/05/2023

Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụng

Chủ Nhật, 13:56 21/05/2023

Giáo trình Luật Du lịch

Chủ Nhật, 13:13 21/05/2023

Giáo trình Luật Hành chính

Chủ Nhật, 10:15 21/05/2023

Giáo trình Tội phạm học

Chủ Nhật, 09:58 21/05/2023

Video giới thiệu