Apparel manufacturing technology

This book aims to provide a broad conceptual and theoretical perspective of apparel manufacturing process starting from raw material selection to packaging and dispatch of goods. Further, engineering practices followed in an apparel industry for production planning and control, line balancing, implementation of industrial engineering concepts in apparel manufacturing, merchandising activities and garment costing have been included, and they will serve as a foundation for future apparel professionals. T

Apparel manufacturing technology

Karthik, T., Ganesan, P, Gopalakrishnan, D.

CRC Press

2017

Abstract

This book aims to provide a broad conceptual and theoretical perspective of apparel manufacturing process starting from raw material selection to packaging and dispatch of goods. Further, engineering practices followed in an apparel industry for production planning and control, line balancing, implementation of industrial engineering concepts in apparel manufacturing, merchandising activities and garment costing have been included, and they will serve as a foundation for future apparel professionals. The book addresses the technical aspects in each section of garment manufacturing process with considered quality aspects. This book also covers the production planning process and production balancing activities.It addresses the technical aspects in each section of garment manufacturing process and quality aspects to be considered in each process. Garment engineering questions each process/operation of the total work content and can reduce the work content and increase profitability by using innovative methods of construction and technology. This book covers the production planning process, production balancing activities, and application of industrial engineering concepts in garment engineering. Further, the merchandising activities and garment costing procedures will deal with some practical examples. This book is primarily intended for textile technology and fashion technology students in universities and colleges, researchers, industrialists and academicians, as well as professionals in the apparel and textile industry.

Citation

Karthik, T., Ganesan, P, Gopalakrishnan, D.. Apparel manufacturing technology, CRC Press, 2017

Collection

Ngành THIẾT KẾ THỜI TRANG (7210404)

Related document

Apparel manufacturing technologyBí quyết vẽ ký họaLịch sử mĩ thuật Việt Nam

Apparel manufacturing technology

Bí quyết vẽ ký họa

Lịch sử mĩ thuật Việt Nam

QR code

Apparel manufacturing technology

Content

  • Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Smart fibres, fabrics and clothing

Chủ Nhật, 16:25 21/05/2023

Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụng

Chủ Nhật, 13:56 21/05/2023

Giáo trình Luật Du lịch

Chủ Nhật, 13:13 21/05/2023

Giáo trình Luật Hành chính

Chủ Nhật, 10:15 21/05/2023

Giáo trình Tội phạm học

Chủ Nhật, 09:58 21/05/2023