Market Leader: Banking and Finance

Banking and Financeis one of a number of specialist books within the Market Leader series that compliments the course. Each book consists of 18 units, 2 tests, and a multilingual glossary

Market Leader: Banking and Finance

Johnson,Christine

Longman

2000

Abstract

Banking and Financeis one of a number of specialist books within the Market Leader series that compliments the course. Each book consists of 18 units, 2 tests, and a multilingual glossary

PERSONAL BANKING

Unit 1 Designed for the Internet

Unit 2 Electronic cash

Unit 3 The One account

CORPORATE BANKING

Unit 4 Companies and their banks

Unit 5 Company accounts

Unit 6 Globalisation

THE BANKING INDUSTRY

Unit 7 The European Central Bank

Unit 8 Profitable banks

Unit 9 Bank mergers

INTERNATIONAL BANKING

Unit 10 Currency markets

Unit 11 Sending money overseas: priority payments

Unit 12 Foreign trade

WORLD ECONOMICS

Unit 13 Economic reports

Unit IA proiect finance unit 15 Deflation

INVESTMENTS

Unit 16 The work of a fund manager unit 17 Share review

Unit 18 Profit from the prophets

Citation

Johnson,Christine. Market Leader: Banking and Finance. Longman, 2000

Collection

Kinh tế

Related document

Market Leader: Banking and FinanceAn Introduction to Statistical Methods & Data AnalysisHBR guide to negotiating Take the lead manage conflict get to yes
Market Leader: Banking and FinanceAn Introduction to Statistical Methods & Data AnalysisHBR guide to negotiating Take the lead manage conflict get to yes

QR code

Market Leader: Banking and Finance

Content

  • Thứ Tư, 13:53 19/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Lý thuyết và thực hành văn bản Tiếng Việt

Thứ Tư, 13:45 19/04/2023

Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills

Thứ Tư, 13:39 19/04/2023

Cambride Practice Test for IELTS 1

Thứ Tư, 13:24 19/04/2023

Lược sử văn học Việt Nam

Thứ Tư, 13:23 19/04/2023

Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt

Thứ Tư, 11:44 19/04/2023