Lý thuyết và thực hành văn bản Tiếng Việt

Giáo trình Lý thuyết và thực hành văn bản Tiếng Việt được soạn thảo xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn đó. Đây là một công trình tiếp thu, tổng kết những thành tựunghiên cứu văn bản của nhiều công trình trong và ngoài nước. Đồng thời đây cũng là tập hợp kết quả nghiên cứu và giảng dạy văn bản của tác giả tại các trường Đại học từ năm 1986 đến nay.

Lý thuyết và thực hành văn bản Tiếng Việt

Phan Mậu Cảnh

Đại học Quốc gia Hà Nội

2008

Tóm tắt

Về mặt cấu trúc, cuốn sách trình bày nội dung theo bài (mỗi bài là một văn bản), các bài theo tuần tự từ lý thuyết đến thực hành, cuối mỗi bài có phần chỉ dẫn tài liệu trích dẫn hoặc tài liệu tham khảo cần thiết. Trong mỗi bài, có thể có những tri thức phát triển, bổ sung, nói thêm

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

+ Chương 1: Mở đầu về văn bản

+ Chương 2: Xung quanh khái niệm văn bản các đặc trưng của văn bản;

+ Chương 3: Câu trong văn bản;

+ Chương 4: Đoạn văn;

+ Chương 5: Những vấn đề về nội dung và hình thức của văn bản;

+ Chương 6: Phân loại văn bản và các phong cách văn bản

Trích dẫn

Phan Mậu Cảnh, Lý thuyết và thực hành văn bản Tiếng Việt, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

Bộ sưu tập

Văn học - Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Lý thuyết và thực hành văn bản Tiếng ViệtBộ sưu tập số Lĩnh vực Văn học - Tiếng ViệtLý thuyết và thực hành văn bản Tiếng Việt
Lý thuyết và thực hành văn bản Tiếng ViệtNguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán ViệtLược sử văn học Việt Nam

Mã QR

Lý thuyết và thực hành văn bản Tiếng Việt

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:45 19/04/2023