Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt

Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt của Nguyễn Tài Cẩn là một tập chuyên luận viết về vấn đề nguồn gốc và vấn đề quá trình hình thành cách đọc chữ Hán ở Việt Nam, cách đọc mà trước nay ta thường quen gọi là cách đọc Hán Việt.

Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt

Nguyễn Tài Cẩn

Đại học Quốc gia Hà Nội

2001

Tóm tắt

Cuốn sách trình bày các nội dung:

+ Chương thứ nhất: Mở đầu

+ Chương thứ hai: Hoàn cảnh lịch sử đã đặt nền móng cho cách đọc Hán - Việt

+ Chương thứ ba: Một chứng tích về khả năng vẫn có tiếp xúc với tiếng Hán sau khi Việt Nam đã giành được độc lập đánh giá mức độ ảnh hưởng của những đợt tiếp xúc này đối với cách đọc Hán- Việt

+ Chương thứ tư: Cứ liệu về xuất phát điểm của cách đọc Hán Việt

+ Chương thứ năm: Xuất phát điểm của cách đọc Hán Việt: hệ thống ngữ âm tiếng hán vào khoảng hai thế kỷ VIII-IX

+ Chương thứ sáu: Quá trình diễn biến từ hệ thống thanh mẫu tiếng Hán thế kỷ VIII - IX đến hệ thống phụ âm đầu Hán Việt

+ Chương thứ bảy: Quá trình diễn biến từ hệ thống vận bộ tiếng Hán thế kỷ VIII - IX đến hệ thống vần Hán - Việt

+ Chương thứ tám: Quá trình diễn biến từ hệ thống thanh điệu tiếng Hán thế kỷ VIII - IX đến hệ thống âm thanh điệu Hán - Việt

Chương thứ chín; Tổng kết

Trích dẫn

Nguyễn Tài Cẩn, Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001

Bộ sưu tập

Văn học - Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán ViệtHồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh Tập 8Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ; văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh Tập 9

Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt

Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh Tập 8Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ; văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh Tập 9

Mã QR

Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:44 19/04/2023