Applied decision support with soft computing

Soft computing has provided sophisticated methodologies for the development of intelligent decision support systems

Applied decision support with soft computing

Yu, X., Kacprzyk, J.

Springer

2003

Abstract

Soft computing has provided sophisticated methodologies for the development of intelligent decision support systems.

Fast advances in soft computing technologies, such as fuzzy logic and systems, artificial neural networks and evolutionary computation, have made available powerful problem representation and modelling paradigms, and learning and optimisation mechanisms for addressing modern decision making issues.

This book provides a comprehensive coverage of up-to-date conceptual frameworks in broadly perceived decision support systems and successful applications.

Different from other existing books, this volume predominately focuses on applied decision support with soft computing. Areas covered include planning, management finance and administration in both the private and public sectors.

Citation

Yu, X., Kacprzyk, J.. Applied decision support with soft computing. Springer, 2003

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Applied decision support with soft computingReading the world : Ideas that matterCombustion Theory
Applied decision support with soft computingReading the world : Ideas that matterCombustion Theory

QR code

Applied decision support with soft computing

Content

  • Thứ Tư, 10:05 19/04/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Pathways 1– listening and speaking

Thứ Tư, 09:46 19/04/2023

Research methodology

Thứ Tư, 09:10 19/04/2023

Unix System Administration: A Beginner's Guide

Thứ Tư, 09:01 19/04/2023

Oxford English for Information Technology-2nd edition

Thứ Tư, 08:49 19/04/2023

Writing to learn the paragraph

Thứ Ba, 14:52 18/04/2023