Combustion Theory

Combustion Theory delves deeper into the science of combustion than most other texts and gives insight into combustions from a molecular and a continuum point of view.

Combustion Theory

Williams, Forman A

Westview Press

2021

Abstract

Combustion Theory delves deeper into the science of combustion than most other texts and gives insight into combustions from a molecular and a continuum point of view.

The book presents derivations of the basic equations of combustion theory and contains appendices on the background of subjects of thermodynamics, chemical kinetics, fluid dynamics, and transport processes.

Diffusion flames, reactions in flows with negligible transport and the theory of pre-mixed flames are treated, as are detonation phenomena, the combustion of solid propellents, and ignition, extinction, and flamibility pehnomena

Citation

Williams, Forman A. Combustion Theory. Westview Press, 2021

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Combustion TheoryThe Bedford Handbook, Seventh EditionBộ sưu tập số Lĩnh vực khác
Combustion TheoryThe Bedford Handbook, Seventh EditionThe student writer: Editor and critic

QR code

Combustion Theory

Content

  • Thứ Ba, 14:01 11/04/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Principles and Applications of Electrical Engineering

Thứ Ba, 13:49 11/04/2023

Cẩm nang du lịch Trung Quốc

Thứ Ba, 10:00 11/04/2023

Manual of Structural Kinesiolog, fifteenth edition

Thứ Hai, 14:21 10/04/2023

Managing the demands of work and home

Thứ Hai, 14:09 10/04/2023

Managing oneself

Thứ Hai, 13:55 10/04/2023