The Bedford Handbook, Seventh Edition

This is the Loyala University Chicago Edition of The Bedford Handbook, Seventh Edition. It contains "Your Introduction to Writing at Loyola Chicago University", "Message from the Director of Writing Programs", "An Overview of Writing Programs", "Individual Course Syllabi" and "Steps to Success" sections in addition to the full Bedford Handbook. 876 pages plus index and appendix.

The Bedford Handbook

Diana Hacker

Seventh Edition, Bedford/St. Martin's

2010

Abstract

Built on Diana Hacker's vision and developed with the help of expert composition teachers, the seventh edition of The Bedford Handbook is the indispensable classroom and reference tool it always was -- only better. Now with the strongest coverage of research writing in a full-sized handbook, the seventh edition helps students meet one of the core challenges of academic writing: maintaining their own voice while writing from sources. This edition also adds innovative tips from writing center tutors, sound advice for writing across the curriculum, and substantially more help for writing with and writing about visuals.

Citation

Diana Hacker, The Bedford Handbook, Seventh Edition, Bedford/St. Martin's, 2010.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

The Bedford Handbook, Seventh EditionBộ sưu tập số Lĩnh vực khácI gained in praying

The Bedford Handbook, Seventh Edition

The student writer: Editor and criticI gained in praying

QR code

The Bedford Handbook, Seventh Edition

Content

  • Thứ Ba, 09:37 28/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Essentials of the living world

Thứ Ba, 09:27 28/03/2023

Everyday Emotional Intelligence: Big Ideas and Practical Advice on How to be Human at Work

Thứ Ba, 09:17 28/03/2023

Bài tập 301 câu đàm thoại Tiếng Hoa

Thứ Ba, 08:35 28/03/2023

Cẩm nang và các giải pháp phòng chống lũ, ngập lụt, sạt lở đất cho các đối tượng trong xã hội

Thứ Ba, 08:16 28/03/2023

토픽 중급 한전에 통과하기! = Đỗ TOPIK trung cấp trong một lần!

Thứ Hai, 18:21 27/03/2023

Video giới thiệu