The Bedford Handbook, Seventh Edition

This is the Loyala University Chicago Edition of The Bedford Handbook, Seventh Edition. It contains "Your Introduction to Writing at Loyola Chicago University", "Message from the Director of Writing Programs", "An Overview of Writing Programs", "Individual Course Syllabi" and "Steps to Success" sections in addition to the full Bedford Handbook. 876 pages plus index and appendix.

The Bedford Handbook

Diana Hacker

Seventh Edition, Bedford/St. Martin's

2010

Abstract

Built on Diana Hacker's vision and developed with the help of expert composition teachers, the seventh edition of The Bedford Handbook is the indispensable classroom and reference tool it always was -- only better. Now with the strongest coverage of research writing in a full-sized handbook, the seventh edition helps students meet one of the core challenges of academic writing: maintaining their own voice while writing from sources. This edition also adds innovative tips from writing center tutors, sound advice for writing across the curriculum, and substantially more help for writing with and writing about visuals.

Citation

Diana Hacker, The Bedford Handbook, Seventh Edition, Bedford/St. Martin's, 2010.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

The Bedford Handbook, Seventh EditionBộ sưu tập số Lĩnh vực khácI gained in praying

The Bedford Handbook, Seventh Edition

The student writer: Editor and criticI gained in praying

QR code

The Bedford Handbook, Seventh Edition

Content

  • Thứ Ba, 09:37 28/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Essentials of the living world

Thứ Ba, 09:27 28/03/2023

Everyday Emotional Intelligence: Big Ideas and Practical Advice on How to be Human at Work

Thứ Ba, 09:17 28/03/2023

Bài tập 301 câu đàm thoại Tiếng Hoa

Thứ Ba, 08:35 28/03/2023

Cẩm nang và các giải pháp phòng chống lũ, ngập lụt, sạt lở đất cho các đối tượng trong xã hội

Thứ Ba, 08:16 28/03/2023

토픽 중급 한전에 통과하기! = Đỗ TOPIK trung cấp trong một lần!

Thứ Hai, 18:21 27/03/2023