Cambride Practice Test for IELTS 1

Cambridge Practice Tests for IELTS 1 is written by experienced IELTS examiners, one based in Britain and one based in Australia.

Cambride Practice Test for IELTS 1

Jakeman,Vanessa

Cambrige University Press

1996

Abstract

Cambridge Practice Tests for IELTS 1 is written by experienced IELTS examiners, one based in Britain and one based in Australia.

The Student's Book contains an introduction to the different modules of the exam together with an explanation of the different IELTS question types and how to approach them.

The inclusion of annotated keys and tapescripts for each test makes the book ideal for students working partly or entirely on their own.

The Audio CDs contain listening material carefully chosen to reflect the reality of the exam in terms of timing, format and the types of speaker and accent used.

Citation

Jakeman,Vanessa. Cambride Practice Test for IELTS 1. Cambrige University Press, 1996

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

Cambride Practice Test for IELTS 1Get Ready for IELTS WritingVocabulary connection Book 2 word parts
Cambride Practice Test for IELTS 1Get Ready for IELTS WritingVocabulary connection Book 2 word parts

QR code

Cambride Practice Test for IELTS 1

Content

  • Thứ Tư, 13:24 19/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Lược sử văn học Việt Nam

Thứ Tư, 13:23 19/04/2023

Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt

Thứ Tư, 11:44 19/04/2023

Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

Thứ Tư, 10:53 19/04/2023

Giáo trình phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

Thứ Tư, 10:31 19/04/2023

Applied decision support with soft computing

Thứ Tư, 10:05 19/04/2023