An Introduction to Statistical Methods & Data Analysis

Ott and Longnecker's AN INTRODUCTION TO STATISTICAL METHODS AND DATA ANALYSIS, Seventh Edition, provides a broad overview of statistical methods for advanced undergraduate and graduate students from a variety of disciplines who have little or no prior course work in statistics

An Introduction to Statistical Methods & Data Analysis

Micheal Longnecker

Cengage Learning

2020

Abstract

Ott and Longnecker's AN INTRODUCTION TO STATISTICAL METHODS AND DATA ANALYSIS, Seventh Edition, provides a broad overview of statistical methods for advanced undergraduate and graduate students from a variety of disciplines who have little or no prior course work in statistics.

The authors teach students to solve problems encountered in research projects, to make decisions based on data in general settings both within and beyond the university setting, and to become critical readers of statistical analyses in research papers and news reports.

The first eleven chapters present material typically covered in an introductory statistics course, as well as case studies and examples that are often encountered in undergraduate capstone courses. The remaining chapters cover regression modeling and design of experiments

Citation

Micheal Longnecker. An Introduction to Statistical Methods & Data Analysis. Cengage Learning, 2020

Collection

Kinh tế

Related document

An Introduction to Statistical Methods & Data AnalysisHBR guide to negotiating Take the lead manage conflict get to yesCredit hell: How to dig out of debt
An Introduction to Statistical Methods & Data AnalysisHBR guide to negotiating Take the lead manage conflict get to yesCredit hell: How to dig out of debt

QR code

An Introduction to Statistical Methods & Data Analysis

Content

  • Thứ Hai, 14:08 17/04/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Bài tập vật lý đại cương Tập 2 Điện, Dao động, Sóng (Lương Duyên Bình cb)

Thứ Bảy, 10:48 15/04/2023

Bài tập vật lý đại cương Tập 2 Điện - dao động, sóng (Đặng Thị Mai)

Thứ Bảy, 10:43 15/04/2023

Tuyển tập các bài tập vật lý đại cương Tập 1 Cơ - Nhiệt - Điện

Thứ Bảy, 10:37 15/04/2023

Bài tập cơ học ứng dụng: Lý thuyết, hướng dẫn và giải mẫu, bài tập và trả lời

Thứ Bảy, 10:29 15/04/2023

Kỹ thuật hàn ( Jang Hyung Soon)

Thứ Sáu, 16:42 14/04/2023