An Introduction to Statistical Methods & Data Analysis

Ott and Longnecker's AN INTRODUCTION TO STATISTICAL METHODS AND DATA ANALYSIS, Seventh Edition, provides a broad overview of statistical methods for advanced undergraduate and graduate students from a variety of disciplines who have little or no prior course work in statistics

An Introduction to Statistical Methods & Data Analysis

Micheal Longnecker

Cengage Learning

2020

Abstract

Ott and Longnecker's AN INTRODUCTION TO STATISTICAL METHODS AND DATA ANALYSIS, Seventh Edition, provides a broad overview of statistical methods for advanced undergraduate and graduate students from a variety of disciplines who have little or no prior course work in statistics.

The authors teach students to solve problems encountered in research projects, to make decisions based on data in general settings both within and beyond the university setting, and to become critical readers of statistical analyses in research papers and news reports.

The first eleven chapters present material typically covered in an introductory statistics course, as well as case studies and examples that are often encountered in undergraduate capstone courses. The remaining chapters cover regression modeling and design of experiments

Citation

Micheal Longnecker. An Introduction to Statistical Methods & Data Analysis. Cengage Learning, 2020

Collection

Kinh tế

Related document

An Introduction to Statistical Methods & Data AnalysisHBR guide to negotiating Take the lead manage conflict get to yesCredit hell: How to dig out of debt
An Introduction to Statistical Methods & Data AnalysisHBR guide to negotiating Take the lead manage conflict get to yesCredit hell: How to dig out of debt

QR code

An Introduction to Statistical Methods & Data Analysis

Content

  • Thứ Hai, 14:08 17/04/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Bài tập vật lý đại cương Tập 2 Điện, Dao động, Sóng (Lương Duyên Bình cb)

Thứ Bảy, 10:48 15/04/2023

Bài tập vật lý đại cương Tập 2 Điện - dao động, sóng (Đặng Thị Mai)

Thứ Bảy, 10:43 15/04/2023

Tuyển tập các bài tập vật lý đại cương Tập 1 Cơ - Nhiệt - Điện

Thứ Bảy, 10:37 15/04/2023

Bài tập cơ học ứng dụng: Lý thuyết, hướng dẫn và giải mẫu, bài tập và trả lời

Thứ Bảy, 10:29 15/04/2023

Kỹ thuật hàn ( Jang Hyung Soon)

Thứ Sáu, 16:42 14/04/2023

Video giới thiệu