Luật thương mại

Kế thừa những thành tựu đạt được và hoàn thiện những điểm hạn chế, Luật thương mại năm 2005 đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006, thay thế Luật thương mại năm 1997.

Luật thương mại

Không tác giả

Lao động

2005

Tóm tắt

Luật Thương Mại là cơ sở pháp lý để phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế hợp tác xã là nền tảng của nền kinh tế quốc dân; phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ thương mại trên các vùng của đất nước; mở rộng giao lưu thương mại với nước ngoài; góp phần đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của người sản xuất, người tiêu dùng và lợi ích hợp pháp của thương nhân, góp phần tích lũy nhằm thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Trích dẫn

Không tác giả. Luật thương mại. Lao động, 2005

Bộ sưu tập

Các Phần học Đại cương

Pháp luật

Tài liệu liên quan

Luật thương mạiHiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt NamBộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017)
Luật thương mạiHiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt NamBộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017)

Mã QR

Luật thương mại

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:09 05/05/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Luật phá sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015)

Thứ Năm, 07:56 05/05/2022

An introduction to sociolinguistics (4th edition)

Thứ Năm, 07:37 05/05/2022

Course design for TESOL: A guide to integrating curriculum and teaching

Thứ Năm, 07:24 05/05/2022

Ensuring High-Quality Curriculum: How to Design, Revise, or adopt curriculum aligned to student success

Thứ Năm, 07:18 05/05/2022

Language Curriculum Design. ESL & Applied Linguistics Professional Series

Thứ Tư, 15:57 04/05/2022

Video giới thiệu