Luật phá sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015)

Luật Phá Sản rất cần thiết và phù hợp với bất kì cá nhân, tổ chức nào đang tham gia hoạt động kinh doanh, hay các bạn sinh viên luật đang nghiên cứu về luật này cũng như các giảng viên cần các tài liệu tham khảo cho bài giảng của mình.

Luật phá sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015)

Không tác giả

Lao động

2016

Tóm tắt

Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản trong thủ tục phá sản; điều kiện, thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thủ tục thanh lý tài sản và tuyên bố phá sản...

Luật Phá Sản gồm 14 Chương, 133 điều, qui định là làm rõ từ những qui định chung như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng đến đơn và thụ lí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các nghĩa vụ về tài sản, các biện pháp bảo toàn tài sản và các trình tự, thủ tục pháp lí tuyên bố phá sản. Luật Phá Sản có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2015.

Trích dẫn

Không tác giả. Luật phá sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015). Lao động, 2016

Bộ sưu tập

Các Phần học Đại cương

Pháp Luật

Tài liệu liên quan

Luật phá sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015)Giáo trình Luật kinh tếLuật Hợp tác xã
Luật phá sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015)Giáo trình Luật kinh tếLuật Hợp tác xã

Mã QR

Luật phá sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015)

Nội dung

  • Thứ Năm, 07:56 05/05/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

An introduction to sociolinguistics (4th edition)

Thứ Năm, 07:37 05/05/2022

Course design for TESOL: A guide to integrating curriculum and teaching

Thứ Năm, 07:24 05/05/2022

Ensuring High-Quality Curriculum: How to Design, Revise, or adopt curriculum aligned to student success

Thứ Năm, 07:18 05/05/2022

Language Curriculum Design. ESL & Applied Linguistics Professional Series

Thứ Tư, 15:57 04/05/2022

Rigorous Curriculum Design: How to Create Curricular Units of Study That Align Standards, Instruction, and Assessment

Thứ Tư, 15:48 04/05/2022

Video giới thiệu