Luật Hợp tác xã

Những quy định chung; thành viện, hợp tác xã thành viện; thành lập và đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổ chức quản lí hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tài sản, tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; quản lí nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; điều khoản thi hành.

Luật Hợp tác xã

Không tác giả

Lao động

2018

Tóm tắt

Kết cấu của Luật được chia thành 9 chương:

+ Chương 1: Những quy định chung ( Điều 1 đến điều 12

+ Chương 2: Thành viên, hợp tác xã thành viên ( Điều 13 đến điều 18)

+ Chương 3: Thành lập và đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ( Điều 19 đến điều 28.

+ Chương 4: Tổ chức Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã ( Điều 29 đến điều 41)

+ Chương 5: Tài sản, tài chính của HTX và liên hiệp HTX ( Điều 42 đến điều 51)

+ Chương 6: Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản HTX, liên hiệp HTX ( Điều 52 đến điều 56)

+ Chương 7: Tổ chức đại diện của HTX và liên hiệp HTX ( Điều 57, 58)

+ Chương 8: Quản lý nhà nước đối với HTX và liên hiệp HTX ( Điều 59 đến điều 61)

+ Chương 9: Điều khoản thi hành ( Điều 62 đến điều 64)

Trích dẫn

Không tác giả. Luật Hợp tác xã. Lao động, 2018

Bộ sưu tập

Các Phần học Đại cương

Tài liệu liên quan

Luật Hợp tác xãGiáo trình Luật kinh tếGiáo trình pháp luật kinh tế
Luật Hợp tác xãGiáo trình Luật kinh tếGiáo trình pháp luật kinh tế

Mã QR

Luật Hợp tác xã

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:58 04/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Đề cương bài giảng Kiến trúc máy tính & Hệ điều hành

Thứ Tư, 14:57 04/05/2022

Giáo trình xã hội học

Thứ Tư, 14:32 04/05/2022

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý

Thứ Tư, 14:00 04/05/2022

Giáo trình cung cấp điện - Trần Quang Khánh

Thứ Tư, 13:55 04/05/2022

Bài tập ngôn ngữ C ( Từ A đến Z)

Thứ Tư, 13:53 04/05/2022

Video giới thiệu