Luật Hợp tác xã

Những quy định chung; thành viện, hợp tác xã thành viện; thành lập và đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổ chức quản lí hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tài sản, tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; quản lí nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; điều khoản thi hành.

Luật Hợp tác xã

Không tác giả

Lao động

2018

Tóm tắt

Kết cấu của Luật được chia thành 9 chương:

+ Chương 1: Những quy định chung ( Điều 1 đến điều 12

+ Chương 2: Thành viên, hợp tác xã thành viên ( Điều 13 đến điều 18)

+ Chương 3: Thành lập và đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ( Điều 19 đến điều 28.

+ Chương 4: Tổ chức Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã ( Điều 29 đến điều 41)

+ Chương 5: Tài sản, tài chính của HTX và liên hiệp HTX ( Điều 42 đến điều 51)

+ Chương 6: Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản HTX, liên hiệp HTX ( Điều 52 đến điều 56)

+ Chương 7: Tổ chức đại diện của HTX và liên hiệp HTX ( Điều 57, 58)

+ Chương 8: Quản lý nhà nước đối với HTX và liên hiệp HTX ( Điều 59 đến điều 61)

+ Chương 9: Điều khoản thi hành ( Điều 62 đến điều 64)

Trích dẫn

Không tác giả. Luật Hợp tác xã. Lao động, 2018

Bộ sưu tập

Các Phần học Đại cương

Tài liệu liên quan

Luật Hợp tác xãGiáo trình Luật kinh tếGiáo trình pháp luật kinh tế
Luật Hợp tác xãGiáo trình Luật kinh tếGiáo trình pháp luật kinh tế

Mã QR

Luật Hợp tác xã

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:58 04/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Đề cương bài giảng Kiến trúc máy tính & Hệ điều hành

Thứ Tư, 14:57 04/05/2022

Giáo trình xã hội học

Thứ Tư, 14:32 04/05/2022

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý

Thứ Tư, 14:00 04/05/2022

Giáo trình cung cấp điện - Trần Quang Khánh

Thứ Tư, 13:55 04/05/2022

Bài tập ngôn ngữ C ( Từ A đến Z)

Thứ Tư, 13:53 04/05/2022