Đề cương bài giảng Kiến trúc máy tính & Hệ điều hành

Cuốn sách trang bị kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính và hệ điều hành, bao gồm: kiến trúc máy tính tổng quát, kiến trúc bộ xử lý trung tâm, kiến trúc tập lệnh máy tính, hệ thống phân cấp bộ nhớ, hệ thống bus, thiết bị ngoài ra và biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử; khái niệm, nguyên lý hoạt động của hệ điều hành; quản lý, điều độ các tiến trình, một số hệ điều hành thông dụng.

Đề cương bài giảng Kiến trúc máy tính & Hệ điều hành

Đỗ Huy Cảnh

LĐXH

2008

Tóm tắt

Cuốn sách trang bị kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính và hệ điều hành, bao gồm: kiến trúc máy tính tổng quát, kiến trúc bộ xử lý trung tâm, kiến trúc tập lệnh máy tính, hệ thống phân cấp bộ nhớ, hệ thống bus, thiết bị ngoài ra và biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử; khái niệm, nguyên lý hoạt động của hệ điều hành; quản lý, điều độ các tiến trình, một số hệ điều hành thông dụng.

Cuốn sách bao gồm 2 phần và 8 chương:

Phần I: Kiến trúc máy tính

- Chương 1: Giới thiệu chung

- Chương 2: Tổ chức hệ thống máy tính

- Chương 3: Các thiết bị cơ bản của máy tính

- Chương 4: Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử

Phần II: Hệ điều hành

- Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành

- Chương 2: Quản lý các tiến trình

- Chương 3: Hệ điều hành

- Chương 4: Cài đặt hệ điều hành

Trích dẫn

Đỗ Huy Cảnh, Đề cương bài giảng Kiến trúc máy tính & Hệ điều hành, LĐXH, 2008.

Bộ sưu tập

Công nghệ kỹ thuật máy tính (7480108)

Tài liệu liên quan

Đề cương bài giảng Kiến trúc máy tính & Hệ điều hành

Giáo trình C++ & Lập trình hướng đối tượng

Giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng

Đề cương bài giảng Kiến trúc máy tính & Hệ điều hành

Giáo trình C++ & Lập trình hướng đối tượng

Giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng

Mã QR

Đề cương bài giảng Kiến trúc máy tính & Hệ điều hành

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:57 04/05/2022