Đề cương bài giảng Kiến trúc máy tính & Hệ điều hành

Cuốn sách trang bị kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính và hệ điều hành, bao gồm: kiến trúc máy tính tổng quát, kiến trúc bộ xử lý trung tâm, kiến trúc tập lệnh máy tính, hệ thống phân cấp bộ nhớ, hệ thống bus, thiết bị ngoài ra và biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử; khái niệm, nguyên lý hoạt động của hệ điều hành; quản lý, điều độ các tiến trình, một số hệ điều hành thông dụng.

Đề cương bài giảng Kiến trúc máy tính & Hệ điều hành

Đỗ Huy Cảnh

LĐXH

2008

Tóm tắt

Cuốn sách trang bị kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính và hệ điều hành, bao gồm: kiến trúc máy tính tổng quát, kiến trúc bộ xử lý trung tâm, kiến trúc tập lệnh máy tính, hệ thống phân cấp bộ nhớ, hệ thống bus, thiết bị ngoài ra và biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử; khái niệm, nguyên lý hoạt động của hệ điều hành; quản lý, điều độ các tiến trình, một số hệ điều hành thông dụng.

Cuốn sách bao gồm 2 phần và 8 chương:

Phần I: Kiến trúc máy tính

- Chương 1: Giới thiệu chung

- Chương 2: Tổ chức hệ thống máy tính

- Chương 3: Các thiết bị cơ bản của máy tính

- Chương 4: Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử

Phần II: Hệ điều hành

- Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành

- Chương 2: Quản lý các tiến trình

- Chương 3: Hệ điều hành

- Chương 4: Cài đặt hệ điều hành

Trích dẫn

Đỗ Huy Cảnh, Đề cương bài giảng Kiến trúc máy tính & Hệ điều hành, LĐXH, 2008.

Bộ sưu tập

Công nghệ kỹ thuật máy tính (7480108)

Tài liệu liên quan

Đề cương bài giảng Kiến trúc máy tính & Hệ điều hành

Giáo trình C++ & Lập trình hướng đối tượng

Giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng

Đề cương bài giảng Kiến trúc máy tính & Hệ điều hành

Giáo trình C++ & Lập trình hướng đối tượng

Giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng

Mã QR

Đề cương bài giảng Kiến trúc máy tính & Hệ điều hành

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:57 04/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình xã hội học

Thứ Tư, 14:32 04/05/2022

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý

Thứ Tư, 14:00 04/05/2022

Giáo trình cung cấp điện - Trần Quang Khánh

Thứ Tư, 13:55 04/05/2022

Bài tập ngôn ngữ C ( Từ A đến Z)

Thứ Tư, 13:53 04/05/2022

Điểm mới của Luật đầu tư năm 2020 dành cho doanh nghiệp

Thứ Tư, 13:48 04/05/2022