Điểm mới của Luật đầu tư năm 2020 dành cho doanh nghiệp

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội Khoá XIV đã thông qua Luật Đầu tư năm 2020 (Luật số 61/2020/QH14) thay thế Luật Đầu tư năm 2014 (Luật số 67/2014/QH14) và các văn bản sửa đổi. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành (riêng quy định tại Khoản 3 Điều 75 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2020). Hệ thống các quy định của Luật Đầu tư năm 2020 được xây dựng theo định hướng tạo thuận lợi, mở rộng thị trường, cải cách môi trường kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư, chú trọng đơn giản hoá các thủ tục.

Điểm mới của Luật đầu tư năm 2020 dành cho doanh nghiệp

Vương Hữu Thúy

Hồng Đức

2021

Tóm tắt

Cập nhật những điểm mới tiến bộ của Luật Đầu tư năm 2020 không chỉ đem lại kiến thức pháp lí mà còn mở ra nhiều cơ hội, thời cơ cho các doanh nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Môi trường pháp lí về đầu tư đang có những bước chuyển mình sâu rộng cũng đặt ra những thách thức không hề nhỏ đối với các lãnh đạo doanh nghiệp, đặt ra những yêu cầu cấp thiết về sự thay đổi, đổi mới trong chính nội bộ các chiến lược của từng doanh nghiệp.

Hiểu rõ tầm quan trọng của Luật Đầu tư năm 2020 đối với các hoạt động đầu tư trên thị trường, nhóm tác giả đã thực hiện phân tích, đánh giá những điểm mới tiêu biểu của Luật Đầu tư năm 2020 và trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: “Điểm mới của Luật Đầu tư năm 2020 dành cho doanh nghiệp”. Phần thứ nhất của cuốn sách mang đến cho bạn đọc những phân tích, đánh giá ngắn gọn về các điểm mới tiêu biểu của Luật Đầu tư năm 2020, kèm theo những lưu ý, lời khuyên chắt lọc, dễ ghi nhớ và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Phần thứ hai của cuốn sách là nội dung so sánh chi tiết hai văn bản: Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2020 được trình bày theo hình thức đối chiếu cụ thể từng điều luật, trong đó, nhấn mạnh từng chi tiết khác biệt để độc giả có thể dễ dàng theo dõi và áp dụng trên thực tế.

Trích dẫn

Vương Hữu Thúy. Điểm mới của Luật đầu tư năm 2020 dành cho doanh nghiệp. Hồng Đức, 2021

Bộ sưu tập

Các Phần học Đại cương

Tài liệu liên quan

Điểm mới của Luật đầu tư năm 2020 dành cho doanh nghiệpGiáo trình pháp luật kinh tếGiáo trình Luật kinh tế
Điểm mới của Luật đầu tư năm 2020 dành cho doanh nghiệpGiáo trình pháp luật kinh tếGiáo trình Luật kinh tế

Mã QR

Điểm mới của Luật đầu tư năm 2020 dành cho doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:48 04/05/2022

Tags: