Giáo trình pháp luật kinh tế

Giáo trình dùng cho việc nghiên cứu môn học pháp luật kinh tế, pháp Luật Kinh doanh các hệ đào tạo chính quy và không chính quy thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và các ngành có lựa chọn những môn học này. Giáo trình cũng dùng cho các lớp sau đại học tham khảo những phần có liên quan

Giáo trình pháp luật kinh tế

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT KINH TẾ được biên soạn với nội dung tập trung vào những quy định cơ bản, hiện hành của pháp luật Việt Nam điều chỉnh các quan hệ pháp luật phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, thương mại, đồng thời cũng chú trọng đề cập những quy định của pháp luật cũng như những vấn đề thực tiễn điển hình nhằm tăng cường kỹ năng áp dụng pháp luật kinh tế đối với cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ quản trị doanh nghiệp.

Nội dung cuốn sách gồm: chủ thể kinh doanh và nguồn luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh; pháp luật về thành lập, tổ chức quản lý doanh nghiệp; pháp luật hợp đồng kinh doanh, thương mại; quan hệ pháp luật lao động trong doanh nghiệp; pháp luật về cạnh tranh và giải quyết các vụ việc cạnh tranh; pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh; pháp luật về phá sản

Trích dẫn

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Ch.b). Giáo trình pháp luật kinh tế. Giáo dục Việt Nam, 2013

Bộ sưu tập

Các Phần học Đại cương

Tài liệu liên quan

Giáo trình pháp luật kinh tếGiáo trình Pháp luật đại cươngGiáo trình Luật kinh tế
Giáo trình pháp luật kinh tếGiáo trình Pháp luật đại cươngGiáo trình Luật kinh tế

Mã QR

Giáo trình pháp luật kinh tế

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:03 04/05/2022