Giáo trình pháp luật kinh tế

Giáo trình dùng cho việc nghiên cứu môn học pháp luật kinh tế, pháp Luật Kinh doanh các hệ đào tạo chính quy và không chính quy thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và các ngành có lựa chọn những môn học này. Giáo trình cũng dùng cho các lớp sau đại học tham khảo những phần có liên quan

Giáo trình pháp luật kinh tế

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT KINH TẾ được biên soạn với nội dung tập trung vào những quy định cơ bản, hiện hành của pháp luật Việt Nam điều chỉnh các quan hệ pháp luật phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, thương mại, đồng thời cũng chú trọng đề cập những quy định của pháp luật cũng như những vấn đề thực tiễn điển hình nhằm tăng cường kỹ năng áp dụng pháp luật kinh tế đối với cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ quản trị doanh nghiệp.

Nội dung cuốn sách gồm: chủ thể kinh doanh và nguồn luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh; pháp luật về thành lập, tổ chức quản lý doanh nghiệp; pháp luật hợp đồng kinh doanh, thương mại; quan hệ pháp luật lao động trong doanh nghiệp; pháp luật về cạnh tranh và giải quyết các vụ việc cạnh tranh; pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh; pháp luật về phá sản

Trích dẫn

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Ch.b). Giáo trình pháp luật kinh tế. Giáo dục Việt Nam, 2013

Bộ sưu tập

Các Phần học Đại cương

Tài liệu liên quan

Giáo trình pháp luật kinh tếGiáo trình Pháp luật đại cươngGiáo trình Luật kinh tế
Giáo trình pháp luật kinh tếGiáo trình Pháp luật đại cươngGiáo trình Luật kinh tế

Mã QR

Giáo trình pháp luật kinh tế

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:03 04/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Kỹ thuật chiếu sáng: Chiếu sáng tiện nghi và hiệu quả năng lượng

Thứ Tư, 11:44 04/05/2022

Hệ thống cung cấp điện - Tập 2

Thứ Tư, 11:28 04/05/2022

Tâm lý học đại cương

Thứ Tư, 11:12 04/05/2022

An Introduction to Language. (9th Edition).

Thứ Tư, 11:09 04/05/2022

Toán kinh tế (Nguyễn Quảng, Nguyễn Thượng Thái)

Thứ Tư, 10:55 04/05/2022