Giáo trình hệ thống thông tin quản lý

Trong thời đại ngày nay, các hệ thống thông tin dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông đã và đang là một nguồn lực chiến lược của mọi loại hình tổ chức doanh nghiệp, đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển bền vững và khả năng cạnh tranh trong xu thế toán cầu hóa. Việc trang bị những kiến thức cơ bản và toàn diện về hệ thống thông tin quản lý cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh là một điều hết sức cần thiết.

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý

Trần Thị Song Minh (ch.b)

ĐH Kinh tế quốc dân

2012

Tóm tắt

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý được kết cấu thành sáu phần với hai mươi chương. Đầu mỗi chương có tóm tắt nội dung và mục đích nghiên cứu. Cuối mỗi chương có phần từ khóa, câu hỏi ôn tập, bài tập và tại liệu tham khảo của chương....

Phần A: Những khái niệm cơ sở về hệ thống tin.

+ Chương 1: Thông tin quản lý trong các tổ chức.

+ Chương 2: Hệ thống thông tin trong tổ chức.

Phần B: Các thành phần công nghệ của hệ thống thông tin

+ Chương 3: Phần cứng máy tính điện tử

+ Chương 4: Phần mềm máy tính

+ Chương 5: Quản trị các nguồn dữ liệu.

+ Chương 6: Viễn thông và các mạng truyền thông.

Phần C: Các hệ thống thông tin dưới góc độ quản lý và ra quyết định.

+ Chương 7: Hệ thống thông tin xử lý giao dịch.

+ Chương 8: Hệ thống thông tin quản lý.

+ Chương 9: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định

Phần D: Các hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh doanh

+ Chương 10: Hệ thống thông tin tài chính

+ Chương 11: Hệ thống thông tin Marketting

+ Chương 12: Hệ thống thông tin sản xuất kinh doanh

+ Chương 13: Hệ thống thông tin nguồn nhân lực.

+ Chương 14: Hệ thống thông tin tích hợ trong kinh doanh.

+ Chương 15: Hệ thống thông tin thương mại điện tử trong kinh doanh

+ Chương 16: Hệ thống thông tin tự động hóa văn phòng.

+ Chương 17: Quy trình triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức.

+ Chương 18: Tổng quan về phát triển hệ thống thông tin.

Phần F: Quản trị các nguồn lực và vấn đề an toàn hệ thống thông tin

+ Chương 19: Quản trị các nguồn lực hệ thống thông tin trong tổ chức

+ Chương 20: An toàn hệ thống thông tin và các khía cạnh đạo đức xã hội liên quan

Trích dẫn

Trần Thị Song Minh (ch.b). Giáo trình hệ thống thông tin quản lý. ĐH Kinh tế quốc dân, 2012

Bộ sưu tập

Các Phần học Đại cương

Tài liệu liên quan

Giáo trình hệ thống thông tin quản lýCẩm nang sử dụng Microsoft Excel từ cơ bản đến nâng caoTự học Microsoft Ofice Word 2003 & Word 2007
Giáo trình hệ thống thông tin quản lýCẩm nang sử dụng Microsoft Excel từ cơ bản đến nâng caoTự học Microsoft Ofice Word 2003 & Word 2007

Mã QR

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:00 04/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình cung cấp điện - Trần Quang Khánh

Thứ Tư, 13:55 04/05/2022

Bài tập ngôn ngữ C ( Từ A đến Z)

Thứ Tư, 13:53 04/05/2022

Điểm mới của Luật đầu tư năm 2020 dành cho doanh nghiệp

Thứ Tư, 13:48 04/05/2022

Giáo trình Nguyên lý kế toán ( Nguyễn Hữu Ánh)

Thứ Tư, 13:19 04/05/2022

Giáo trình pháp luật kinh tế

Thứ Tư, 13:03 04/05/2022