Cẩm nang sử dụng Microsoft Excel từ cơ bản đến nâng cao

Trong chúng ta, hầu như ai cũng sử dụng Excel. Từ khi còn học phổ thông, giảng đường đại học hay đã đi làm. Có thể nói, kỹ năng Excel gần như bắt buộc. Tuy nhiên, so với Word thì Excel có phần sử dụng khó hơn. Vì vậy, cuốn sách soạn ra cách sử dụng Excel từ cơ bản đến nâng cao với nhiều các nội dung khác nhau.

Cẩm nang sử dụng Microsoft Excel từ cơ bản đến nâng cao

Đoàn Khắc Độ

Thanh Niên

2010

Tóm tắt

Nội dung đề cập: làm quen với Microsoft Excel; làm việc với dữ liệu trong excel; giới thiệu và sử dụng các hàm; khai thác cơ sở dữ liệu; đồ thị trong excel; định dạng trang và in bảng tính; làm việc với macro, templates; phím tắt và thủ thuật.

Trích dẫn

Đoàn Khắc Độ. Cẩm nang sử dụng Microsoft Excel từ cơ bản đến nâng cao. Thanh Niên, 2010

Bộ sưu tập

Các Phần học Đại cương

Tài liệu liên quan

Cẩm nang sử dụng Microsoft Excel từ cơ bản đến nâng caoGiáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Cẩm nang sử dụng Microsoft Excel từ cơ bản đến nâng caoGiáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác LêninHiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Mã QR

Cẩm nang sử dụng Microsoft Excel từ cơ bản đến nâng cao

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:13 28/04/2022

Tags: