Course design for TESOL: A guide to integrating curriculum and teaching

This  book  has  been  designed  to  reach  English  language  teachers  at  all  levels,  from  beginning teachers who want to teach  or are teaching overseas to practicing English language instructors who want to know more about TESOL course design and implementation in depth, to pre-service teachers pursuing a  master’s in  TESOL.  This book assumes  readers have a basic  knowledge of English grammar to understand grammar concepts such as parts of speech or tense. All theoreti­cal  or pedagogical concepts and principles presented in this book are accompanied by enough detail to make them comprehensible for students who have not yet taken Applied Linguistics or Second  Language  Acquisition  classes

Course design for TESOL: A guide to integrating curriculum and teaching

Mihai, Florin M.

University of Michigan Press

2016

Abstract

This book has been designed to reach English language teachers at all levels, from beginning teachers who want to teach or are teaching overseas to practicing English language instructors who want to know more about TESOL course design and implementation in depth, to pre-service teachers pursuing a master’s in TESOL. This book assumes readers have a basic knowledge of English grammar to understand grammar concepts such as parts of speech or tense. All theoreti­cal or pedagogical concepts and principles presented in this book are accompanied by enough detail to make them comprehensible for students who have not yet taken Applied Linguistics or Second Language Acquisition classes. The book may also be used in Methods courses or com ­bined Curriculum Design/Methods courses (Principles and Practices)

Contents:

Language Acquisition Theories and Their Influence on Teaching Practices;

From Needs Analysis to Goal Setting, to Syllabus Design and Lesson Planning; Instructional Activities and Assessment Techniques

Contemporary Trends in TESol Course Design

Citation

Mihai, Florin M. Course design for TESOL: A guide to integrating curriculum and teaching. University of Michigan Press, 2016.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

Course design for TESOL: A guide to integrating curriculum and teachingAn Introduction to Language. (9th Edition) Great Britain: Top sights, authentic experiences
Course design for TESOL: A guide to integrating curriculum and teachingAn Introduction to Language. (9th Edition)Great Britain: Top sights, authentic experiences

QR code

 Course design for TESOL: A guide to integrating curriculum and teaching

Content

  • Thứ Năm, 07:24 05/05/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Whidbey Island # 1: The edge of nowhere

Thứ Hai, 09:14 15/08/2022

River God

Thứ Hai, 08:56 15/08/2022

Ring of Thieves

Thứ Hai, 08:47 15/08/2022

Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC

Thứ Hai, 08:36 15/08/2022

Rendezvous with Rama

Thứ Hai, 08:30 15/08/2022

Ensuring High-Quality Curriculum: How to Design, Revise, or adopt curriculum aligned to student success

Thứ Năm, 07:18 05/05/2022

Language Curriculum Design. ESL & Applied Linguistics Professional Series

Thứ Tư, 15:57 04/05/2022

Rigorous Curriculum Design: How to Create Curricular Units of Study That Align Standards, Instruction, and Assessment

Thứ Tư, 15:48 04/05/2022

Các công thức lựa chọn dùng trong kỹ thuật điện tử

Thứ Tư, 15:42 04/05/2022

Công nghệ đa phương tiện

Thứ Tư, 15:37 04/05/2022

Video giới thiệu