Công nghệ đa phương tiện

Nội dung cuốn sách đề cập đến các nền tảng cơ bản của đa phương tiện, các yêu cầu của PC đa phương tiện, các đặc tả MPC hiện đang ảnh hưởng tới công nghệ đa phương tiện, những gì công nghệ CPU MMX và SSE đem lại cho đa phương tiện, các thiết bị hỗ trợ đa phương tiện.

Công nghệ đa phương tiện

Nguyễn Thế Hùng

Thống kê

2001

Tóm tắt

Từ đầu thập niên 90, công nghệ truyền thông đa phương tiện (Multimedia) đã ra đời và phát triển mạnh mẽ và cho đến nay đã có ảnh hưởng sâu rộng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Ngày nay, mỗi một người trong chúng ta không ai là không chịu ảnh hưởng của công nghệ này. Khi ta làm việc trên một chiếc máy vi tính, có nghĩa là ta đang đồng thời làm việc với nhiều phương tiện khác như tivi, video, cassette, máy quay đĩa, máy thu bang, điện thoại, fax…Ta có thể dùng máy vi tính không chỉ để xử lý số liệu, mà có thể để xem một đoạn phim video với đầy đủ hình ảnh và âm thanh chất lượng cao, có thể giao tiếp với bên ngoài và đồng thời tiếp nhận những nguồn thông tin khác…

Nội dung cuốn sách đề cập đến các nền tảng cơ bản của đa phương tiện, các yêu cầu của PC đa phương tiện, các đặc tả MPC hiện đang ảnh hưởng tới công nghệ đa phương tiện, những gì công nghệ CPU MMX và SSE đem lại cho đa phương tiện, các thiết bị hỗ trợ đa phương tiện như các ổ đĩa CD-ROM, nối các dây cáp và dây cấp nguồn, các ổ đĩa CD-R và CD-RW, các card âm thanh, các camera kỹ thuật số, các card thu nhận video, các ổ đĩa và các đĩa DVD, các thiết bị DVD khác.

Trích dẫn

Nguyễn Thế Hùng, Công nghệ đa phương tiện, Thống kê, 2001.

Bộ sưu tập

Công nghệ thông tin (7480201)

Tài liệu liên quan

Công nghệ đa phương tiệnGiáo trình khai phá dữ liệuGiáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Công nghệ đa phương tiệnGiáo trình khai phá dữ liệuGiáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Mã QR

Công nghệ đa phương tiện

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:37 04/05/2022