Công nghệ đa phương tiện

Nội dung cuốn sách đề cập đến các nền tảng cơ bản của đa phương tiện, các yêu cầu của PC đa phương tiện, các đặc tả MPC hiện đang ảnh hưởng tới công nghệ đa phương tiện, những gì công nghệ CPU MMX và SSE đem lại cho đa phương tiện, các thiết bị hỗ trợ đa phương tiện.

Công nghệ đa phương tiện

Nguyễn Thế Hùng

Thống kê

2001

Tóm tắt

Từ đầu thập niên 90, công nghệ truyền thông đa phương tiện (Multimedia) đã ra đời và phát triển mạnh mẽ và cho đến nay đã có ảnh hưởng sâu rộng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Ngày nay, mỗi một người trong chúng ta không ai là không chịu ảnh hưởng của công nghệ này. Khi ta làm việc trên một chiếc máy vi tính, có nghĩa là ta đang đồng thời làm việc với nhiều phương tiện khác như tivi, video, cassette, máy quay đĩa, máy thu bang, điện thoại, fax…Ta có thể dùng máy vi tính không chỉ để xử lý số liệu, mà có thể để xem một đoạn phim video với đầy đủ hình ảnh và âm thanh chất lượng cao, có thể giao tiếp với bên ngoài và đồng thời tiếp nhận những nguồn thông tin khác…

Nội dung cuốn sách đề cập đến các nền tảng cơ bản của đa phương tiện, các yêu cầu của PC đa phương tiện, các đặc tả MPC hiện đang ảnh hưởng tới công nghệ đa phương tiện, những gì công nghệ CPU MMX và SSE đem lại cho đa phương tiện, các thiết bị hỗ trợ đa phương tiện như các ổ đĩa CD-ROM, nối các dây cáp và dây cấp nguồn, các ổ đĩa CD-R và CD-RW, các card âm thanh, các camera kỹ thuật số, các card thu nhận video, các ổ đĩa và các đĩa DVD, các thiết bị DVD khác.

Trích dẫn

Nguyễn Thế Hùng, Công nghệ đa phương tiện, Thống kê, 2001.

Bộ sưu tập

Công nghệ thông tin (7480201)

Tài liệu liên quan

Công nghệ đa phương tiệnGiáo trình khai phá dữ liệuGiáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Công nghệ đa phương tiệnGiáo trình khai phá dữ liệuGiáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Mã QR

Công nghệ đa phương tiện

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:37 04/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Meaning and Linguistic Variation: The Third Wave in Sociolinguistics

Thứ Tư, 15:31 04/05/2022

Analyzing meaning

Thứ Tư, 15:27 04/05/2022

Luật Hợp tác xã

Thứ Tư, 14:58 04/05/2022

Đề cương bài giảng Kiến trúc máy tính & Hệ điều hành

Thứ Tư, 14:57 04/05/2022

Giáo trình xã hội học

Thứ Tư, 14:32 04/05/2022