Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Giáo trình này giới thiệu cho bạn đọc Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. SQL Server là Hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn do hãng Microsoft phát triển, được cài đặt và chạy trên hệ điều hành Windows, SQL Server tỏ ra khá phổ biến và thân thiện với người dùng thông qua giao diện đồ họa trên Windows. SQL Server phát triển theo các phiên bản 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 (phiên bản 2000), 2003, 2005, 2008, 2012.

Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Đỗ Ngọc Sơn; Phan Văn Viên; Nguyễn Phương Nga

Khoa học và Kỹ thuật

2015

Tóm tắt

Giáo trình này giúp cho bạn đọc là sinh viên đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính có thể nắm bắt được những kiến thức, kĩ năng khai thác và quản trị cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

Giáo trình này gồm có 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Chương 2: Tạo và thiết lập ràng buộc cơ sở dữ liệu

Chương 3: Quản lý và khai thác dữ liệu

Chương 4: Lập trình với cơ sở dữ liệu

Chương 5: Thủ tục, hàm và Trigger

Trích dẫn

Đỗ Ngọc Sơn; Phan Văn Viên; Nguyễn Phương Nga. "Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu". KH&KT, 2015

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệuGiáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệuGiáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệuGiáo trình khai phá dữ liệuASP.NET Core 2.0 MVC & Razor Pages for Beginners

Mã QR

Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:54 06/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Practical ResearchPlanning and Design (11th Edition)

Thứ Hai, 16:01 06/03/2023

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Thứ Hai, 14:50 06/03/2023

合格できる日本語能力試験N1 = Gokaku Dekiru Kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT N1 - Kèm CD

Thứ Hai, 12:35 06/03/2023

新完全マスター漢字 日本語能力試験N3= Shinkanzen Master Hán tự Năng lực Nhật ngữ JLPT N3

Thứ Hai, 12:25 06/03/2023

新完全マスター語彙 日本語能力試験N3= Shinkanzen Master Từ vựng Năng lực Nhật ngữ JLPT N3

Thứ Hai, 08:37 06/03/2023

Video giới thiệu