Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Giáo trình này giới thiệu cho bạn đọc Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. SQL Server là Hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn do hãng Microsoft phát triển, được cài đặt và chạy trên hệ điều hành Windows, SQL Server tỏ ra khá phổ biến và thân thiện với người dùng thông qua giao diện đồ họa trên Windows. SQL Server phát triển theo các phiên bản 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 (phiên bản 2000), 2003, 2005, 2008, 2012.

Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Đỗ Ngọc Sơn; Phan Văn Viên; Nguyễn Phương Nga

Khoa học và Kỹ thuật

2015

Tóm tắt

Giáo trình này giúp cho bạn đọc là sinh viên đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính có thể nắm bắt được những kiến thức, kĩ năng khai thác và quản trị cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

Giáo trình này gồm có 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Chương 2: Tạo và thiết lập ràng buộc cơ sở dữ liệu

Chương 3: Quản lý và khai thác dữ liệu

Chương 4: Lập trình với cơ sở dữ liệu

Chương 5: Thủ tục, hàm và Trigger

Trích dẫn

Đỗ Ngọc Sơn; Phan Văn Viên; Nguyễn Phương Nga. "Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu". KH&KT, 2015

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệuGiáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệuGiáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệuGiáo trình khai phá dữ liệuASP.NET Core 2.0 MVC & Razor Pages for Beginners

Mã QR

Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:54 06/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Practical ResearchPlanning and Design (11th Edition)

Thứ Hai, 16:01 06/03/2023

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Thứ Hai, 14:50 06/03/2023

合格できる日本語能力試験N1 = Gokaku Dekiru Kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT N1 - Kèm CD

Thứ Hai, 12:35 06/03/2023

新完全マスター漢字 日本語能力試験N3= Shinkanzen Master Hán tự Năng lực Nhật ngữ JLPT N3

Thứ Hai, 12:25 06/03/2023

新完全マスター語彙 日本語能力試験N3= Shinkanzen Master Từ vựng Năng lực Nhật ngữ JLPT N3

Thứ Hai, 08:37 06/03/2023